Vi använder cookies för att förbättra  användarvänligheten på sidan och ge dig den bästa möjliga upplevelsen.
Genom att använda sidan godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

X
You appear to be from the USA. Would like to proceed to Products available in the USA?
   

Användningsvillkor och friskrivningsklausul

Innehållet på den här sidan tillhör Orion Diagnostica Oy och/eller dess dotterbolag (härefter kallat ”Orion Diagnostica”).

Genom att ha tillgång till och använda Orion Diagnosticas webbplats accepterar du följande villkor:

Immateriella rättigheter

Allt material och innehåll på webbplatsen tillhör Orion Diagnostica och skyddas av nationella och internationella varumärkeslagar, lagar för varumärkesnamn, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Orion Diagnostica förbehåller sig alla rättigheter, inklusive men inte begränsat till Orion Diagnosticas produkt- och affärslogotyper samt produktnamn och varumärken för Orion Diagnostica och dess partners.

All reproduktion, överföring, publicering, redigering, distribuering eller lagring av information från webbplatsen som sker utan tillstånd från Orion Diagnostica är förbjuden. Orion Diagnostica accepterar dock att du sparar eller skriver ut delar av dessa sidor för privat bruk. Enskilda dokument på webbplatsen kan omfattas av ytterligare villkor som framgår av dokumenten i fråga.

Pressmeddelanden och andra dokument som klassas som offentliga får användas för offentligt bruk så länge informationskällan anges.

Ansvarsfrihet

Informationen på Orion Diagnosticas webbplats tillhandahålls i befintligt skick utan någon som helst uttrycklig eller underförstådd garanti, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte och icke-intrång. Orion Diagnostica ska inte under några förhållanden hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som uppstått i relation till eller på grund av Orion Diagnosticas webbplats, inklusive men inte begränsat till förlorade intäkter, avbrutna affärsförbindelser, förlorade program eller andra data i ditt informationshanteringssystem eller annat. Det kan inte garanteras att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Inkorrekt eller inaktuell information kan förekomma på Orion Diagnosticas webbplats. Information kan komma att ändras eller uppdateras utan förvarning och Orion Diagnostica kan förbättra och/eller ändra sidorna på webbplatsen eller neka åtkomst till dem utan förvarning. Informationen på webbplatsen kan innehålla referenser till produkter eller tjänster från Orion Diagnostica som inte finns tillgängliga eller inte godkänts av tillsynsmyndigheterna i det land där du bor. Orion Diagnostica ansvarar inte för att den information du tar del av följer lagstiftning, regler eller användarvillkor i det land där du bor. Kontakta en lokal representant för Orion Diagnostica för mer information om vilka Orion Diagnostica-produkter som finns tillgängliga för dig.

Orion Diagnostica åtar sig varken direkt eller indirekt ansvar för andra webbplatser som finns tillgängliga via eller som länkar till Orion Diagnosticas webbplats. Orion Diagnostica stöder heller inte dessa webbplatser eller de produkter eller tjänster som omfattas av dessa sidor. Om du använder en webbplats som inte tillhör Orion Diagnostica ska du vara medveten om att webbplatsen är oberoende från Orion Diagnostica. Orion Diagnostica ansvarar inte för innehåll som skapats eller publicerats av tredje part och som länkar till Orion Diagnosticas webbplats.

Övriga användarvillkor

Genom att överföra kommunikation eller material till någon av våra servrar, t.ex. via e-post eller webbplatsen, accepterar du att informationen ses som icke konfidentiell och icke privat och att den får publiceras av Orion Diagnostica. Därigenom intygar du dessutom att materialet inte är skyddat och att det lämpar sig för publicering. Genom att överföra material via webbplatsen accepterar du att Orion Diagnostica kan publicera informationen och fritt får använda den och/eller begrepp som används i materialet för olika ändamål utan skyldigheter eller krav om ersättning.

Du accepterar att skydda Orion Diagnostica från att tredje part vidtar åtgärder gentemot oss i relation till det material du överfört.

Du accepterar också att inte vidta rättsliga åtgärder i relation till materialet. Om du skulle upptäcka material eller länkar på Orion Diagnosticas webbplats som bryter mot upphovsrättslagarna ber vi dig att kontakta oss så att vi kan vidta åtgärder.

Cookies (Available only in English)

Orion Diagnostica respects the privacy of personal data and the concerns that web visitors might have about the use of their data. In those cases where we collect and use personal data (name, address, contact information), we apply the very best practices. Read more in Swedish: Beskrivning av filen

In regard to cookies (cookies are small text files, which enhance the user experience on a website, by allowing the system to recognise returning visitors etc.) Orion Diagnostica uses only so-called first-party cookies which are cookies created and utilised by Orion Diagnostica. Third-party cookies (cookies that are created, managed and analysed by a separate entity, possibly providing some service to the organisation hosting the website) are not used by Orion Diagnostica. Orion Diagnostica does not share cookie data with any third party.

The cookies currently in use on our websites:

  • ASP.NET_SessionId - Session cookie sent to the web browser
    Used when you open the browser and then go to a website that implements ASP.NET session state. This cookie is deleted when you close your browser. 
  • Statistics - Google analytics
    Used to distinguish visitors – anonymity is protected.

If you want to use Orion Diagnostica websites and cannot accept the use of these cookies, we will ask you to deactivate the use of cookies within your browser settings. How to do this (so-called - opt-out) you can use the information on this website: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies.