Vi använder cookies för att förbättra  användarvänligheten på sidan och ge dig den bästa möjliga upplevelsen.
Genom att använda sidan godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

X
You appear to be from the USA. Would like to proceed to Products available in the USA?
   

QuikRead go iFOBT

QuikRead go iFOBT är ett immunokemiskt test för detektion och kvantifiering av humant hemoglobin i feces (F-Hb) vid fall av misstanke om nedre gastrointestinala blödningar. Mätningen sker med instrumentet QuikRead go som kan anslutas till HIS/LIS-system vid behov.

Allmänt

Kitet är klart att använda. Testproceduren är enkel och tillsammans med instrumentet ger den ett säkert resultat på mindre än tre minuter.

Resultaten kan erhållas som kvalitativa eller kvantitativa värden.

När testet används som ett kvalitativt test anses prover som innehåller F-Hb 15 µg/g feces eller mer (75 ng/mL) vara positiva.

Det kvantitativa mätintervallet börjar från 15 µg/g feces (75 ng/mL) och koncentrationer upp till 200 µg/g feces (75 - 1 000 ng/mL) visas som numeriska värden. Koncentrationer som ligger över detta visas som > 200 µg/g (>1 000 ng/mL).

Fördelar med QuikRead iFOBT 

Anpassningsbara resultat

 • Du kan välja om resultaten ska visas som kvalitativa eller kvantitativa
 • Kvantitativa resultat kan visas både som ng/mL buffert eller som µg/g feces
 • Flexibel testprocedur som passar in i det dagliga arbetsflödet

Tillförlitlighet

 • Automatiserad testprocedur som har endast några få manuella steg
 • Praktiskt och hygieniskt provtagningssystem som säkerställer rätt mängd prov

Objektiva resultat

 • Instrumentavlästa resultat som inte kräver någon visuell tolkning

Spårbara resultat

 • Resultaten lagras automatiskt i instrumentets minne och användar-/patientinformation kan lagras tillsammans med resultaten
 • Instrumentet kan anslutas till HIS-/LIS-system

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

Immunoturbidimetrisk

Provmaterial Feces
Instrumentinformation

Instrumentet QuikRead go

Svarstid Mindre än 3 minuter
Avläsning av resultat Instrumentavläsning
Förvaring 2 - 8 °C
Övrigt material som behövs
 • Instrumentet QuikRead go 135867
 • QuikRead FOB Sampling set 138822
 • QuikRead FOB Positive Control 06027
 • QuikRead FOB Control Quantitative 144675
Registrerat varumärke QuikRead go är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Om analyten

Ockult gastrointestinal blödning definieras som blödning som är okänd för patienten. Ockult blödning är i sig ingen sjukdom, men det kan vara ett symtom på olika tillstånd.

Den normala fysiologiska blödningen från magtarmkanalen är låg hos friska personer. Hemoglobin i human avföring varierar beroende på kön och ålder och är högre för män än för kvinnor och ökar med åldern för båda könen.

Signifikanta mängder blod kan vara dolda i feces. Tester för ockult blod i feces ger information om stor blödning och påbjuder ytterligare undersökningar av magtarmkanalen, i regel med början i kolon.

Ytterligare material som behövs

QuikRead FOB Sampling Set innehåller 50 provrör med buffert, bruksanvisning och patientanvisningar. Rören är utformade för att dispensera korrekt mängd feces i testbufferten och de är avsedda att användas med testerna QuikRead go iFOBT och QuikRead FOB quantitative.

QuikRead FOB Positive Control är avsedd för kvalitetskontroll (hög koncentration) av analyserna QuikRead FOB quantitative och QuikRead go iFOBT. Kontrollen ska ge ett positivt resultat vid användning av den kvalitativa mätningen och för den kvantitativa mätningen ska den ge ett resultat på >1 000 ng/mL eller >200 µg/g.

QuikRead FOB Control Quantitative är avsedd för kvalitetskontroll (låg koncentration) av analyserna QuikRead FOB quantitative och QuikRead go iFOBT. Kontrollen ska ge ett positivt resultat vid användning av den kvalitativa mätningen och för den kvantitativa mätningen ska den ge ett resultat som ligger inom intervallet som anges på kontrollflaskans etikett.

Dokument och material

QuikRead go iFOBT Sales Sheet (SE)

QuikRead go iFOBT Brief Instruction (SE)

QuikRead go producter (SE)

Immunochemical Faecal Occult Blood tests (EN)

Artiklar

Så ska läkaren prioritera rätt patienter för utredning av kolorektal cancer (Netdoktorpro.se)

Videor

QuikRead go iFOBT Test Procedure Video (EN)

 

Video på YouTube: QuikRead go iFOBT Test Procedure

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

QuikRead go iFOBT IFU (GB, DE, FR, NL) 136189

QuikRead go iFOBT IFU (FI, SE, NO, DK) 136189

QuikRead go iFOBT IFU (CZ, SK, ES, EE) 136189

QuikRead go iFOBT IFU (GB, DE, FR, EE) 151051

QuikRead go iFOBT IFU (FI, SE, NO, DK) 151051

QuikRead go iFOBT IFU (CZ, SK, ES, NL) 151051

QuikRead iFOB Sampling Set IFU (GB, DE, FR, NL, ES, EE, CZ, PL, SI, SE, NO, FI, DK) 151052

QuikRead iFOB Sampling Set Patient IFU, 151052

QuikRead FOB Sampling Set IFU (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, HU, PL, SI, SE, NO, DK, FI), 138822

QuikRead FOB Sampling Set Patient IFU, 138822

QuikRead FOB Positive Control IFU (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, HU, PL, SI, SE, NO, DK, FI), 06027

QuikRead FOB Control Quantitative (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, SI, HU, PL, SE, NO, DK, FI), 144675

QuikRead go iFOBT Control Quantitative (GB, FR, DE, NL, ES, IT, SK, CZ, EE, SI, PL, SE, DK, NO, FI), 152390

Säkerhetsdatablad 

Säkerhetsdatablad på engelska finns här: QuikRead go iFOBT > Documents and materials

Önskar du en version på svenska, kontakta: info@oriondiagnostica.com

Är du intresserad av den här produkten?