Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

Janusinformation från Sverige ¨Behandla inte okomplicerad akut bronkit med antibiotika¨

Enligt Janusinfo och deras studie om antibiotika saknar den en klinisk meningsfull effekt på akut bronkit hos i övrigt lungfriska patienter. I en metaanalys av 17 randomiserade studier som jämförde antibiotika mot placebo sågs i genomsnitt en förkortad tid med hosta och sjukdomskänsla på en halv dag.

Hosta är ett av de vanligaste besvär som patienter söker primärvård för. Akut bronkit eller luftrörskatarr är en övergående inflammation i de nedre luftvägarna med hosta som dominerande symtom. Orsaken är nästan alltid en virusinfektion, där rhinovirus, RS-virus och influensavirus hör till de allra vanligaste.

Enligt de studier och de riktlinjer som avses nedan finns det ingen klar gräns mellan akut bronkit och övre luftvägsinfektion (ÖLI), men vid ÖLI förekommer i högre grad snuva, nästäppa och halsont. ÖLI pågår oftast inte mer än två veckor men hosta vid akut bronkit är besvärlig och håller oftast i sig i tre veckor, 10 procent kan hosta i fem till sex veckor.

Janusinfo är en icke-kommersiell webbplats med läkemedelsinformation för att stödja vårdpersonal i sitt dagliga arbete. Janusinfo texten är baserad på dessa studier och riktlinjer:

  • Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård. Behandlingsrekommendation 2008.
  • Smith SM, Fahey T, Smucny J, Becker LA. Antibiotics for acute bronchitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 1;3:CD000245. PubMed
  • King DE, Williams WC, Bishop L, Shechter A. Effectiveness of erythromycin in the treatment of acute bronchitis. J Fam Pract 1996;42(6):601-5. PubMed
  • Little P, Stuart B, Moore M, Coenen S, Butler CC, Godycki-Cwirko M et al.  Amoxicillin for acute lower-respiratory-tract infection in primary care when pneumonia is not suspected: a 12-country, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Infect Dis. 2013 Feb;13(2):123-9. PubMed

Reference:

Janusinfo. Behandla inte okomplicerad akut bronkit med antibiotika. 19.1.2016. http://www.janusinfo.se/Behandling/Expertradsutlatanden/Infektionssjukdomar/Behandla-inte-okomplicerad-akut-bronkit-med-antibiotika/

--

QuikRead go® CRP - Kvantitativa CRP-resultat när du behöver det

QuikRead go CRP är en snabb och enkel snabbtest för kvantitativ bestämning av C-reaktivt protein (CRP) i helblod, serum och plasma med QuikRead go instrumentet. Testet ger tillförlitliga resultat inom några minuter och påskyndar vägen till rätt diagnos. Noggrann mätning av C-reaktivt protein (CRP) kan vara kritisk vid klinisk behandling av en patient med symptom på infektion. Läs mer: QuikRead go CRP och QuikRead go CRP+Hb

#TackleAMR

QuikRead_go_CRP_Nurse_and_Girl_PNG_lowres