Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

Snabb diagnostik för att minska onödig förskrivning av antibiotika

På grund av att den antimikrobiella resistensen ökar på ett alarmerande sätt har myndigheter och lagstiftare lanserat strategier1,2,3 och ett initiativ för antimikrobiell förvaltning för att bekämpa detta globala hälsoproblem. Snabb diagnostik har förts fram som ett verktyg för att minska onödig förskrivning av antibiotika.

  • WHO:s utkast till global åtgärdsplan för antimikrobiell resistens framhäver behovet av snabb diagnostik som vägledning för optimal användning av antibiotika.1
  • Amerikanska Vita husets nationella strategi för att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier uppmuntrar bland annat utveckling och användning av snabb diagnostik i vårdsituationen för att skilja mellan bakterieinfektioner och virusinfektioner.2
  • Den granskning av antimikrobiell resistens som beställts av Storbritanniens premiärminister publicerade sin senaste rapport 3 ”Rapid Diagnostics: Stopping Unnecessary Use of Antibiotics” den 23 oktober 2015. Rapporten betonar att användningen av befintliga diagnostiska tester som tester för C-reaktivt protein (CRP) och Strep A kan minska onödig förskrivning av antibiotika.

 Studier har visat att ett snabbt test i vårdsituationen för att mäta CRP kan minska antalet förskrivningar av antibiotika för luftvägsinfektioner.4 Dessa infektioner är den vanligaste anledningen till att människor söker medicinsk vård och orsakar det största antalet onödiga förskrivningar av antibiotika inom primärvården.

Orion Diagnosticas QuikRead go® CRP- och QuikRead go® Strep A-test ger sjukvårdspersonalen lättanvända verktyg till stöd för snabb diagnos samt optimal behandling och patientvård.

Läs mer om våra diagnostikverktyg:

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Skydda antibiotikan.

Läs om Svensk strategi för att bekämpa antibiotikaresistens.

Referenser:

  1. World Health Organization. Global action plan on antimicrobial resistance (2015)
  2. White House. National strategy for combating antibiotic-resistant bacteria (2015)
  3. The Review on Antimicrobial Resistance. Rapid diagnostics: Stopping unnecessary use of antibiotics (2015)
  4. Aabenhus R et al. Biomarkers as point-of-care tests to guide prescription of antibiotics in patients with acute respiratory infections in primary care. Cochrane Database Syst Rev 2014 Nov 6;11:CD010130