Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

Viktigt med regelbunden kontroll av PK/INR hos warfarinbehandlade patienter

I Information från Läkemedelsverket, Årgång 27 • nummer 3 • maj 2016 (på sidan 10) kan vi läsa: ”Trots att en stor grupp patienter idag behandlas med NOAK har antalet patienter som behandlas med warfarin inte minskat utan snarare ökat något mellan 2011 och 2015.”

Läkemedelsverket har under åren 2011–2015 mottagit 132 biverkningsrapporter med symtom-/diagnoskoder tydande på bristande effekt för NOAK och warfarin. För warfarin har dessutom ett antal rapporter (n = 13) handlat om misstänkta läkemedelsinteraktioner. Fallen är en påminnelse om vikten av att notera att läkemedelsinteraktioner kan påverka den kliniska effekten av läkemedel, speciellt dem med smalt terapeutiskt intervall. Warfarinbehandlade patienter kan behöva följas upp med tätare PK (INR)-kontroller vid nyinsättning av läkemedel då warfarin har en känd och omfattande interaktionsproblematik.

microINR är en liten, enkel mätare för bestämning av PK/INR från ett kapillärprov. Läs mer om microINR här 

microINR_Meter_and_chip_sideways_web