Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

Orion Diagnostica i Sverige

En god hälsa är en universell önskan. När vi blir sjuka vänder vi oss till sjukvården för råd och omvårdnad. Vi vill ha en snabb och säker diagnos och den bästa möjliga behandlingen. Orion Diagnosticas diagnostiska tester ger sjukvårdens personal stöd för kliniska beslut.

Orion Diagnostica är en partner till den svenska hälso- och sjukvården. Vi arbetar inom patientnära diagnostik, klinisk kemi, mikrobiologi, virologi, molekylärbiologi samt industri- och livsmedelshygien.

Vår portfölj består av produkter från vårt finska moderbolag och agenturprodukter från världsledande företag. Vi väljer våra leverantörer med omsorg vilket ger dig tillgång till unika produkter med bra prestanda och hög kvalitet.

Med vår säljorganisation som täcker hela Sverige får du snabb hjälp och svar på dina frågor. Produktutbildning för nya och gamla användare är en viktig del av vårt dagliga arbete.

Vi har, som eget bolag, funnits på svensk marknad sedan 1975. Sedan starten har vi kunnat erbjuda en rad nya patientnära tester och tekniker. Vi lade tidigt grunden till införandet av CRP som en patientnära infektionsmarkör. Under 2010 lanserade vi instrumentet QuikRead go® för snabba och tillförlitliga CRP-svar.

Inom laboratoriemedicin har vi ett mycket brett produktsortiment för både bakteriologi- och virologidiagnostik. Vi har under många år arbetat med tester för Helicobacter pylori, både för centrallaboratorier och primärvården.

Kontakta oss via kontaktinformationen eller genom att fylla i kontaktformuläret.

Orion Diagnostica Oy / Sverige är anslutna till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar.

fti_logo_web

Doctor_and_nurse_web