Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

Värderingar, mission och vision

Värderingar

Ömsesidigt förtroende och respekt

Vi vill agera på ett sätt som gör att vi kan lita på varandra och respektera varandras arbete. På så sätt lägger vi grunden till ett bra samarbete. Förtroende bygger på att hålla vad vi lovar och respekt skapas genom förståelse för vikten av någon annans bidrag till processen som helhet.

Kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet

Vi vill att hög kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet ska genomsyra allt vi gör. För att uppnå detta är det en förutsättning att vi alla, tillsammans och individuellt, arbetar noggrannt ock effektivt samt följer våra processer.

Kundfokus

Vi vill förstå, förutse och uppfylla våra kunders nuvarande och framtida behov. För att uppnå detta är det en förutsättning att vi alla samarbetar för att överträffa de vanliga gränserna för arbetsgemenskap. På så sätt ser vi till att kunderna får ta del av vår expertis.

Innovation

Vi vill skapa och utveckla innovativa lösningar och arbetsmetoder. Var och en av oss bör sträva efter att utforska nya möjligheter i vårt dagliga arbete och att samarbeta med våra specialister inom olika områden för att nå ut med våra expertkunskaper i gemensamma projekt.

Prestation

Vi vill vara ledande inom vårt område och utveckla produkter, tjänster och lösningar som främjar välmående och hälsa. Det uppnår vi genom att alla, individuellt och tillsammans, alltid strävar efter att vara bäst på allt vi gör.

Mission och vision

Orion Diagnosticas mission är att förbättra vårdeffektiviteten och välmåendet för individen genom att främja användning av kliniska lösningar och hygienlösningar.
Orion Diagnostica är ett snabbt växande, innovativt företag som tillhandahåller snabba, prisvärda och användarvänliga lösningar för kunderna, med ett särskilt fokus på tester för den patientnära vården.

Family_on_the_beach_web