Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

Actim

actim CRP och actim FOB är båda enkla tester som kan utföras på en rad olika enheter där snabba och tillförlitliga svar önskas. Visuellt avlästa teststickor ger klinikern underlag för fortsatta åtgärder för patienten.

Actim CRP är en enkel semikvantitativ test för mätning av CRP (C-reaktivt protein). Med Actim CRP får du en patientnära metod för CRP mätning som passar bra till den lilla eller mobila verksamheten. Du får en styckeförpackad teststicka som inte kräver ett instrument för avläsning. Metoden ger dig via några få steg möjligheten till snabb vägledning hur du ska agera för patientens bästa.

Actim Fecal Blood är ett test för påvisande av humant blod i feces. Testet kräver inte något instrument för avläsning. Patienten kan själv samla in provmaterialet i hemmet. Testet är mycket enkelt att utföra och du kommer inte i kontakt med någon avföring då systemet är slutet under hela testproceduren.


Är du intresserad av de här produkterna?