Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

Actim Fecal Blood

Actim Fecal Blood är ett test för påvisande av humant blod i feces. Testet kräver inte något instrument för avläsning. Patienten kan själv samla in provmaterialet i hemmet. Testet är mycket enkelt att utföra och du kommer inte i kontakt med någon avföring då systemet är slutet under hela testproceduren.

Allmänt

F-Hb tester hjälper dig att påvisa humant blod i avföring. Detta är viktigt då polyper och maligna tumörer blöder mer än en normal, frisk tarmslemhinna. Ett immunologisk F-Hb test ger dig en möjlighet att upptäcka polyper och kolorektal cancer hos dina patienter i ett tidigt, potentiellt behandlingsbart stadium. Dessutom minimeras antalet falskt positiva svar jämfört med äldre så kallade Guajak-tester. Detta beror på Guajak-tester kräver stränga dietföreskrifter, då de kan reagera positiva på en mängd olika livsmedel.

Fördelar med immunologiska F-Hb-tester:

 • Kräver inga dietföreskrifter
 • Påvisar bara intakt humant hemoglobin
 • Enkelt och hygieniskt handhavande både för patienten och laborerande personal
 • Hämmas inte av askorbinsyraintag
 • Hög sensitivitet
 • Hög specificitet

Fördelar med Actim Fecal Blood

 • Enkel avläsning - ett streck för negativ och två för positiv
 • Enkelt handhavande - all sjukvårdspersonal kan utföra testet
 • Slutet system - hygienisk för både patient och laborerande personal
 • Inga dietföreskrifter - färre felkällor
 • Hög sensitivitet och specificitet - ett test du kan lita på

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Metod

CICA

Provmaterial Feces
Instrumentinformation

Visuell avläsning

Svarstid 10 minuter
Avläsning av resultat Visuellt
Förvaring 2 - 30 °C
Obs!

Detektionsgräns:

50 µg Hb/L feceslösning (25 µg Hb/g feces)

Om ockult blod i feces (F-Hb/FOB)

Fysiologiska intestinala blödningar bedöms uppgå till mellan 0,5 och 1,0 mL per dag och i dessa fall ger Actim Fecal Blood test ett negativt resultat.

Om blödningen är större och Actim Fecal Blood test ger ett positivt resultat krävs en mer omfattande utredning - vanligen en kolonoskopi - för att avgöra varifrån blödningen kommer.

Den immunologiska metoden reagerar endast på humant globin vilket gör att ingen särskilt diet krävs före provtagning.

AGA (American Gastroenterological Association) rekommenderar att personer med genomsnittsrisk (symptomfria personer över 50 år utan andra riskfaktorer) ska testas för FOB årligen1. Läkemedel som orsakar gastrointestinal irritation, till exempel NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel) bör undvikas under provtagningsperioden eftersom de kan orsaka blödning1. Detta kan leda till uppföljningstester i onödan.

Immunologiska FOB-tester (iFOBT) har medfört en avsevärt förbättring av den analytiska specificiteten2.

Referenser

1. Winawer SJ, Fletcher RH, Miller L, Godlee F, Stolar MH, Mulrow CD, Woolf SH, Glick SN, Ganiats TG, Bond JH, Rosen L, Zapka JG, Olsen SJ, Gardello FM, Sisk JE, van Antwerp R, Brown-Davies C, Marciniak DA, Mayer RJ: Colorectal cancer screening: Guidelines and rationale; Gastroenterology 1997; 112: 594 - 642.

2. European Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Cancer Screening and Diagnosis, European Union 2010.

Att utföra testet

Kort bruksanvisning

 1. Rumstemperera teststickorna samt röret med prov före analys. Blanda provtagningsröret. Tryck provstickans vassa del genom perforeringen i provrörets botten tills det tar stopp.
 2. Vänd sakta upp och ner på provröret. Vänd tillbaka provtagningsröret och ställ ner det på arbetsbänken. Hel proceduren ska ta 2 sekunder. Provtagningsröret får bara vändas en gång.
 3. Avläs vid 10 minuter. Linjer som framträder senare än 10 minuter ska inte tolkas.

Tolkning av resultat

Positivt resultat
Två blå linjer i avläsningsfältet.

Negativt resultat
Endast kontrollinjen (den övre linjen) i avläsningsfältet.

Ogiltigt resultat
Ingen kontrollinje (den övre linjen) ses i avläsningsfältet. Testet ska göras om med en ny teststicka.

Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.

Dokument och material

Är du intresserad av den här produkten?