Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

Certest H. pylori

Snabbtestet Certest H. pylori är avsett för att påvisa bakterien Helicobacter pylori i avföringsprov. Testet kan användas som stöd vid diagnostiseringen av störningar som H.pylori orsakar i mag-tarmkanalen.

Allmänt

Testet Certest H. pylori är ett kvalitativt immunokromatografiskt antigentest för att bestämma Helicobacter pylori ur ett avföringsprov. Testet används för att konstatera Helicobacter-infektioner. Testförpackningen innehåller engångstestkassetter och provtagningsrör, i vilka patienten tar provet. Det är enkelt att göra testet och man får ett tillförlitligt resultat inom 10 minuter. Förpackningen innehåller också en positiv kontroll.

CerTest H. pylori erbjuder dig

  • Ett lättanvänt test – det är enkelt att utföra testet och tolkningen av testet är tydligt eftersom test- och kontrollstrecket har olika färg.
  • Ett snabbt och tillförlitligt resultat – resultat inom 10 minuter.
  • Ett patientvänligt sätt att undersöka mag-tarmkanalen – en icke-invasiv, smärtfri metod utan dietbegränsningar.

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

Immunokromatografisk

Provmaterial Avföring
Svarstid 10 minuter
Avläsning av resultat Visuell
Sensitivitet

> 94 %

Specificitet

> 99 %

Förvaring 2 - 30 °C

Information om analyten

Helicobacter pylori är en gramnegativ, spiralformad bakterie, som lever på magsäckens slemhinnor. Den kroniska gastrit som en Helicobacter-infektion orsakar exponerar för uppkomsten av sår på tolvfingertarmen. En obehandlad kronisk gastrit kan också leda till atrofi i magsäckens slemhinna, vilket är en känd riskfaktor för magcancer. Av de personer som har Helicobacter-infektion får ungefär en femtedel magsår eller sår på tolvfingertarmen och infektionen konstateras hos största delen av dem som har magsår. Man har konstaterat att H. pylori orsakar majoriteten av alla magsår och sår på tolvfingertarmen. Största delen av Helicobacter-infektionerna är symtomfria och därför svåra att diagnostisera. Då man upptäcker H. pylori kan man sätta in antibiotikabehandling.

Övriga Certest-produkter

Det finns ett brett utbud av andra snabbtest i Certest-produktfamiljen, till exempel följande: Certest Astro, Certest Lactoferrin, Certest Calprotectin + Lactoferrin, Certest FOB-Transferrin + Calprotectin + Lactoferrin, Certest H. pylori + Transferrin, Certest Rota-Adeno + Astro, Certest Influenza A&B+RSV-Adeno, Certest Clostridium Difficile GDH antigen.

Läs mer: www.certest.es.

Dokument och material

Är du intresserad av den här produkten?