Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

Hygicult-tester

Hygicult är tryckplattor avsedda för snabb kontroll av mikrobiologisk hygien och/eller presumtiv identifiering av mikrober (totalt bakterieantal, Enterobacteriaceae, jäst, mögel och coliforma bakterier) på ytor. Testet kan utföras på plats eller användas som ett bekvämt transportmedium för prov.

Allmänt

Hygicultsystemet är en kvalitetssäker, kostnadseffektiv och tidsbesparande lösning för mikrobiologisk hygienkontroll som kan utföras på plats. Testet finns i fyra format, Hygicult TPC, Hygicult E, Hygicult E/ß-GUR och Hygicult Y&F.
Hygicult TPC är avsett för kontroll av den allmänna hygienstatusen, eftersom tillväxtmediet på plattan gynnar tillväxten av alla typer av bakterier samt jäst och mögel. Hygicult E och Hygicult E/ß-GUR är avsedda för att påvisa Enterobacteriaceae. Hygicult E/ß-GUR påvisar dessutom förekomst av ß-glukuronidaspositiva organismer (till exempel E.coli). Hygicult Y&F är avsedd för att detektera jäst och mögel.
Hygicult TPC- och Hygicult E-dipslides har validerats i en samarbetsstudie i 12 laboratorier. Valideringsrapporterna har godkänts av AOAC och NMKL.

Fördelar med Hygicult-tester

  • Färdiga tester att använda på plats
  • En etablerad, tillförlitlig och väldokumenterad metod
  • Inget räknande av kolonier - enkel resultattolkning med hjälp av ett tolkningsdiagram
  • Lång hållbarhet jämfört med odlingsplattor
  • Patenterade vikbara dipslides för bekväm provtagning på ytor

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Metod

Odling

Provmaterial Kontaktinockulation, vätska eller provsticka
Svarstid Inkubation i 1 - 5 dagar beroende på vilken produkt och temperatur som används
Avläsning av resultat Visuell semikvantitativ
Förvaring 18 - 25 °C
Övrigt material som behövs
  • En inkubator för Hygicult E/ß-GUR och Hygicult E
Obs!

Gränsvärdena för mikrobantalet i normalt dricksvatten är för låga för att påvisas med hjälp av Hygicult-metoden

Registrerat varumärke Hygicult är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Om testerna

Hygicult TPC är en dipslide som är täckt på båda sidor med TPC-agar (Total Plate Count) vilket gynnar snabb tillväxt av de vanligaste bakterie- och mögeltyperna. Testet är avsett för att påvisa förhöjda nivåvärden av bakteriell tillväxt. Därför måste man först ta reda på normalnivån.

Hygicult E/ß-GUR-dipsliden är täckt på ena sidan med en modifierad VBR-agar (Violet Red Bile) med tillsatt glukos, vilket får bakterier av typen Enterobacteriaceae att växa som röda kolonier. Tillsatsen av glukos tillåter också en del andra arter att växa i form av röda kolonier. Den andra sidan av dipsliden är täckt med ofärgad ß-Gur-agar. Arter som framställer ß-glukuronidas (till exempel E.coli) kan växa på dennasidan som bruna kolonier.

Hygicult E-dipsliden är täckt på båda sidorna med en modifierad VRB-agar vilket får bakterier av typen Enterobacteriaceae att växa som röda kolonier. Tillsatsen av glukos tillåter också en del andra arter att växa i form av röda kolonier.

Hygicult Y&F är en dipslide som är täckt på båda sidor med Malt-agar som gynnar snabb tillväxt av jäst och mögel. Bakterietillväxt hämmas. Testet är avsett för att påvisa förhöjda mögelnivåer. Därför måste man först ta reda på sin normalnivå

Dokument och material

Sälj- och marknadsföringsmaterial

Hygicult Family Brochure (SE)

Hygicult Model Chart (EN)

Hygicult Application Sheet In-house Control (EN)

Hygicult Application Sheet Indoor Swimming Pools and Spas (EN)

Hygicult and Orion Clean Card PRO Application Sheet Hospital Hygiene (EN)

Hygicult Application Sheet Monitoring Laundries and Textile Services (EN)

Hygicult Application Sheet Dedicated to Quality Case Migros (EN)

Videos

Test Procedure Video (EN)

 

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

Hygicult TPC IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68010

Hygicult E IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68012

Hygicult Y&F IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68013

Hygicult Eβ-GUR IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68267

Hygicult CF IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 06036

Säkerhetsdatablad 

Säkerhetsdatablad på engelska finns här: Hygicult tests > Documents and materials

Önskar du en version på svenska, kontakta: info@oriondiagnostica.com

Vanliga frågor och svar

Kan jag använda Hygicult-tryckplattor för att påvisa dermatofyter som Trichophyton menatgrophytes eller T.rubrum?
Dermatofyter såsom Trichophyton och Epidermophyton växer på Hygicult Y&F, men du kan inte använda Y&F för att specifikt påvisa dessa arter. Y&F är ett tillväxtmedium för alla jäst- och mögeltyper.

Är Hygicult lämpligt för att påvisa bakterier i vatten?
Hygicult kan användas för kontroll av avloppsvatten och kyltorn, men känsligheten är inte tillräckligt hög för kontroll av dricksvatten. Sensitivitetsgränsen för Hygicult TPC är 1 000 CFU/ml eller CFU/cm2. Gränsen för dricksvatten är < 100 CFU/ml. Kvaliteten på dricksvatten ska testas i enlighet med lokala lagar och bestämmelser i ditt land. Kontakta de lokala livsmedelsmyndigheterna eller ett miljö- och hälsolaboratorium för ytterligare information.

Kan Hygicult-tryckplattor användas som transportmedium om ett prov behöver medföras till ett mikrobiologiskt laboratorium för ytterligare odlingar?
Ja, Hygicult-tryckplattor passar utmärkt för detta ändamål.

Kan enterobakterier påvisas i ett prov som har varit fryst?
Ja, enterobakterier överlever frysning.

Mediet har lossnat helt eller delvis. Hur kommer det sig? Kan jag fortfarande använda plattan?
Använd inte denna platta. Om agar har lossnat beror det troligen på ovarsam hantering under transport.

Vilka bakteriestammar växer på Hygicult TPC?
TPC är täckt på båda sidor med TPC-agar (Total Plate Count) som gynnar snabb tillväxt av de vanligaste bakterie- och mögeltyperna. Ingen omfattande studie har utförts över samtliga möjliga organismer och vi bedömer heller inte någon sådan studie vara nödvändig. Det är viktigt att förstå att TPC inte är avsett för att påvisa specifika mikrober. Snarare är tanken att använda testet som en indikator för den allmänna nivån av mikrobiska föroreningar.

Hur stor provvolym tar Hygicult-dipsliden upp när den doppas?
Beräknad volym är 40 - 50 μl per dipslide.

I vilka fall kan Hygicult vara en bättre metod för analys av omgivningshygien än ATP-metoden (luminiscens)?
I de fall då du vill veta antalet levande bakterier. Antalet levande bakterier påvisar hygienstatus för en yta och om det finns någon potentiell risk att föremål som kommer i kontakt med ytan blir kontaminerade.

Finns det någon Hygicult-produkt som identifierar specifika mikrober (till exempel Legionella eller andra patogen)?
Nej, det finns det inte. Då behöver du använda patogenspecifika metoder.

Vilken ytarea har Hygicult-tryckplattan?
Den ena sidan av Hygicult-tryckplattan är cirka 8,5 cm2. Båda sidorna tillsammans har en ytarea om cirka 17 cm2.

Odlingsmediet ser orangefärgat ut. Vad är det för fel? Kan jag fortfarande använda plattan?
Plattan går inte att använda. Den troligaste orsaken är frysning. Vid frysning innehåller rören troligen för mycket vatten.

Mediet har blivit platt trots att utgångsdatumet inte har passerats. Hur kommer det sig? Kan jag fortfarande använda plattan?
Det går att använda agarplattan om mediet inte har krympt med mer än 2 mm från kanterna av plastramen och så länge agarmenisken går över kanterna.

Det finns vätska i röret. Kan jag använda tryckplattan ändå?
Vätskan är med största sannolikhet vatten som har kondenserat från agaren till rörets väggar på grund av temperaturskillnader. Om det bara rör sig om några droppar vatten och agaren ser ut som vanligt kan du använda tryckplattan. Skaka ut de överflödiga dropparna ur röret innan du försluter det efter provtagning.

Vad innebär det i praktiken att Hygicult kan utföras ”på plats”?
Det innebär att du kan utföra provtagning, inkubation och resultattolkning direkt på plats utan att behöva skicka provet till laboratorium, och därmed också utan laboratoriekostnader.

Rådet är att Hygicult ska kasseras genom nedsänkning i något lämpligt desinficeringsmedel över natten. Rekommenderar ni något särskilt desinficeringsmedel?Det går bra med vilket desinficeringsmedel som helst som är avsett för ytdesinficering. Det är svårt att rekommendera något specifikt medel eftersom utbudet och varumärkesnamnen varierar mycket mellan olika länder. Ett tips är att använda det desinficeringsmedel som används i övrigt på sjukhuset eller laboratoriet.

Är du intresserad av de här produkterna?