Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

UniQ RIA

UniQ ben- och vävnadsmarkörer är unika serumtester för mätning av kollagenmetabolismen i ben och mjukvävnader.
Med det kvantitativa UniQ PINP RIA-testet mäts mängden intakt aminoterminal propeptid av typ I-prokollagen som frisläppts i blodomloppet under benbildning.
Med det kvantitativa UniQ ICTP RIA-testet mäts mängden karboxyterminal korslänkad telopeptide av typ I-kollagen som frisläppts i blodomloppet under patologisk nedbrytning av benvävnad.
Med det kvantitativa UniQ PIIINP RIA-testet mäts mängden intakt aminoterminal propeptid av typ III-prokollagen, en indikator för mjukvävnadsmetabolism.

Allmänt

PINP – aminoterminal propeptid av typ I-prokollagen – är en specifik typ I-kollagenmetabolit som frigörs i blodomloppet när ny benvävnad bildas. Koncentrationen står i direkt relation till benomsättningshastigheten.
Vid metabol bensjukdom, till exempel osteoporos är PINP en känslig indikator för att identifiera patienter med hög benomsättningshastighet och som därmed har stor risk för frakturer. PINP är också en praktisk parameter för övervakning av effektiviteten efter antiresorptiv och anabol behandling.

ICTP – karboxyterminal telopeptid av typ I-kollagen – är en korslänkad produkt av kollagennedbrytning som frigörs från benvävnad när den bryts ned under patologiska tillstånd.
ICTP kan användas för att övervaka sjukdomar där patologisk nedbrytning av ben förekommer, till exempel cancerformer med metastaser i benvävnad, reumatoid artrit och multipelt myelom.

PIIINP – aminoterminal propeptid av typ III-prokollagen – frigörs i blodomloppet när mjukvävnader bildas. Ändrade PIIINP-nivåer reflekterar inblandning och ändrad metabolism av typ III-kollagen, vilket är vanligt vid flera typer av bindvävssjukdom.
PIIINP kan användas för att bedöma och övervaka fibrotiska processer vid leversjukdom och på så sätt kan man undvika behovet av leverbiopsier. Det är också praktiskt för övervakning av tillväxthormonbehandling för barn med tillväxtrubbningar. PIIINP ger prognosinformation vid hjärtsjukdom och reflekterar läkprocessen.

Fördelar med UniQ-testerna

En specifik och känslig metod för bedömning av metabolismen av ben och mjukvävnader.

PINP

 • Övervaka effekten vid osteoporosbehandling
 • Välja den mest effektiva behandlingen
 • Övervaka patientens compliance
 • En dynamisk markör som visar benomsättningshastigheten
 • Förändringar av benomsättningen över ett antal månader

ICTP

 • Tidig detektering av skeletala benmetastaser vid bröst-, lung- och prostatacancer
 • Detektering av mindre förändringar av benomsättningen mycket tidigare än vid benskanning
 • Påvisning av osteolytiska benlesioner vid multipelt myelom flera år innan de går att upptäcka radiologiskt
 • Tidig detektering av reumatoida patienter som behöver förstärkt behandling
 • Prognosmarkör vid hjärtsvikt

PIIINP

 • Övervakning av fibros, i synnerhet i lever och hjärta
 • Patientvänlig, icke-invasiv metod för övervakning av metotrexatbehandlad psoriatiker
 • Kostnadsbesparingar genom minskat behov av leverbiopsier

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

Radioimmunoanalys

Provmaterial Serum
Svarstid Cirka 4 timmar
Avläsning av resultat Gammaräknare
Sensitivitet

PINP cirka 2 µg/L, ICTP cirka 0,6 µg/L, PIIINP cirka 0,3 µg/L

Specificitet

PINP: 2,7 % korsreaktivitet med produkter med liten monomerisk nedbrytning (col1), ingen korsreaktivitet med PIIINP.

Förvaring 2 - 8 °C
Övrigt material som behövs
 • Gammaräknare
Registrerat varumärke UniQ är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Om analyterna

Kollagen är det vanligaste proteinet i människokroppen. Det ger strukturellt stöd åt ben, hud, muskler och senor. Genom att övervaka metabolismen av kollagen från serumprover kan man detektera och hantera ett antal olika ben- och mjukvävnadssjukdomar.

Ökade serumkoncentrationer av ICTP kan påvisas vid tillstånd som förknippas med ökad bennedbrytning, till exempel multipelt myelom, osteolytiska metastaser, reumatoid artrit och förlamning. PINP-mätningar ger ett känsligt verktyg för utvärdering av ökad benomsättning hos postmenopausala kvinnor och kan vara särskilt praktiskt för övervakning av effekterna vid antiresorptiv och anabolisk behandling av benmetabolismen. Leverfibros och -cirros med olika etiologier ökar serumkoncentrationerna av PIIINP. PIIINP utgör en icke-invasiv metod för övervakning av effekterna av metotrexatbehandling för levern hos psoriasispatienter.

Mer information

UniQ PINP-kitet är avsett att användas som ett hjälpmedel för hantering av postmenopausal osteoporos. Kortsiktiga förändringar av PINP förknippas med långsiktiga förändringar av benmineraldensiteten hos postmenopausala kvinnor. Övervakning av PINP-koncentrationerna under osteoporosbehandling ger ett snabbt verktyg för bedömning av patientens behandlingssvar vid osteoporosbehandling.

UniQ ICTP är en tidig markör för benmetastaser vid bröst-, lung- och prostatacancer. Nivåerna höjs flera månader innan lesionerna går att upptäcka radiologiskt.

UniQ PIIINP-test utgör en metod för att övervaka utvecklingen av fibros, i synnerhet i lever och hjärta, på ett patientvänligt och kostnadseffektivt sätt.

Dokument och material

Sälj- och marknadsföringsmaterial

UniQ PINP RIA Data Sheet (GB)

UniQ PIIINP RIA Data Sheet (GB)

UniQ PINP RIA Application Sheet Monitoring Osteoporosis (GB)

UniQ PIIINP RIA Application Sheet Liver Fibrosis (GB)

UniQ PIIINP RIA Application Sheet Cardiac Disease (GB)

UniQ ICTP RIA Application Sheet Bone Metastases (GB)

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

UniQ PINP RIA IFU (GB), 67034

UniQ PIIINP RIA IFU (GB), 68570

UniQ ICTP RIA IFU (GB), 68601

Säkerhetsdatablad

 Säkerhetsdatablad på engelska finns här: UniQ RIA > Documents and materials

Önskar du en version på svenska, kontakta: info@oriondiagnostica.com

Vanliga frågor och svar

Finns det substanser i blod som kan reagera på UniQ-analyserna av ben- och vävnadsmarkörer?
De enda substanser i blod som kan förväntas reagera på kollagenanalyserna är andra peptidfragment. Korsreaktioner mellan alla våra kollagenmarkörer har testats och befunnits vara icke-signifikanta. PINP- och PIIINP-analyserna detekterar endast den intakta formen av propeptider och korsreagerar inte med mindre, nedbrutna fragment, till exempel Col-1.

Vilka typer av provrör ska jag använda när jag kör UniQ RIA-kit?
Vi rekommenderar användning av polystyrenprovrör för UniQ PINP RIA- och ICTP RIA-analyserna. För UniQ PIIINP RIA- kan man använda antingen polystyren- eller polypropylenprovrör.

Hur renas blodcirkulationen från kollagenmarkörerna? Finns det några tillstånd som kan påverka reningen från patienten?
Cirkulationen renas från PINP och PIIINP via en specifik del av det mononukleära fagocytsystemet, leverns endotelceller. Dessa celler binder och internaliserar propeptiderna genom receptormedierad endocytos med hjälp av scavenger-receptorer. Vid allvarlig leversjukdom kan reningen av PINP och PIIINP påverkas. Eftersom njurinsufficiens inte påverkar koncentrationen av propeptider är de mycket användbara för att övervaka förändringar av kollagenmetabolismen hos patienter med njursvikt.
Cirkulationen renas från ICTP via njurarna. Njurinsufficiens påverkar inte cirkulationskoncentrationen av ICTP i särskilt hög grad eftersom en glomerulär filtrationshastighet på två tredjedelar av den normala räcker för att avlägsna ICTP. Om den glomerulära filtrationshastigheten är 50 ml/min/1,73 m2 eller mindre blir ICTP-koncentrationen i blodet förhöjd.

Vilket är det bästa sättet att behandla resultaten från UniQ-analyser?
Det bästa sättet att behandla resultaten är att använda kurvanpassning med splinefunktion med en linjär Y-axel och en logaritmisk X-axel.

Är du intresserad av de här produkterna?