Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

Mikrobiologi och snabbtester

Orion Diagnostica erbjuder instrument och tester avsedda för detektion av bakterier, virus och parasiter som lämpar sig väl på mikrobiologiska laboratorier.

Testerna omfattar tekniker såsom ELISA, immunokromatografi, PCR samt lineblot.

Immunocard är enkla och kvalitativa snabbtester för påvisning av Helicobactor pylori, Clostridium difficile, Mycoplasma pneumoniae, Crypto/Giardia, E.coli, Rotavirus, Norovirus, Campylobacter och EHEC.

INSTI HIV-1/HIV-2 är ett enkelt snabbtest för att påvisa HIV-1- och HIV-2-antikroppar i helblod, kapillärblod, serum eller plasma.

recomBead är Luminexbaserade in vitro -tester för pålitlig och säker identifiering av patogenspecifika antikroppar mot Borrelia, EBV och Yersinia.

recomLine är en immunologisk stripanalys för indirekt påvisning och säker identifiering av patogenspecifika antikroppar. recomLine är baserad på rekombinanta antigen, som bidrar till en hög sensitivitet och specificitet. De patogenspecifika antigenen är samlade på en remsa vilket gör det enkelt att avläsa och automatisera.

recomWell är ett samlingsnamn av kvantitativa in vitro -tester för känsliga och pålitliga identifieringar av patogenspecifika antikroppar. Testerna går utmärkt att använda som screeningtester och är baserade på tekniken indirekt sandwich-ELISA. recomWell erbjuder er en mycket hög specificitet och maximal sensitivitet.

TRU är snabba och kvalitativa immunotester för detektion av RSV, Influensa, EBV och Legionella.


Är du intresserad av de här produkterna?