Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

Immunocard

Immunocard är enkla och kvalitativa snabbtester för påvisning av Helicobactor pylori, Clostridium difficile, Mycoplasma pneumoniae, Crypto/Giardia, E.coli, Rotavirus, Norovirus, Campylobacter och EHEC.

Allmänt

För att effektivisera diagnostiken kan snabbtester vara lämpligt att använda. Immunocard är enkla, oftast enstegsbaserade, tester som kan utföras på alla mikrobiologiska laboratorium samt på större vårdcentraler. Provsättningen tar mindre än en minut och resultat kan avläsas efter 5 - 20 minuter beroende på test.

Läs mer på Meridian Biosciences hemsida: http://www.meridianbioscience.co.uk/

Fördelar med Immunocard

Enkelt handhavande och snabba svar

  • Ge klinikerna svar på mindre än 20 minuter

Bred panel av snabbtester

  • Tester inom bland annat gastroenterologi och parasitologi

Tydliga resultat

  • Robusta tester med starka och tydliga svarsband

ImmunoCard STAT! HpSA

ImmunoCard STAT! HpSA är en snabb enstegsmetod för påvisning av Helicobacter pylori-specifik antigen i avföring.
 
Med ImmunoCard STAT! HpSA får du ett test som till skillnad mot serologiska antikroppstester påvisar en pågående infektion. Det innebär att testet även kan användas för kontroll av eradikering fyra veckor efter avslutad behandling.

Läs mer om testet på Meridian Biosciences hemsida:
http://www.meridianbioscience.co.uk/immuno-em-card-em-stat-reg-hpsa.html

Produkt

Immunocard STAT! HpSA

Artikelnummer

750720

Förpackningsstorlek

20 tester

Metod

Immunokromatografi

Provmaterial

Feces

Analystid

5 minuter

Avläsning av resultat

Visuellt

Sensitivitet

90,6 %

Specificitet

91,5 %

Förvaring

2 - 8 °C

ImmunoCard Mycoplasma IgM

ImmunoCard Mycoplasma IgM är en kvalitativ snabb-EIA för detektion av IgM-antikroppar mot Mycoplasma pneumoniae i humant serum. Testet är IgM-baserat vilket möjliggör detektion av tidig/akut sjukdom.

Läs mer på Meridian Biosciences hemsida:
http://www.meridianbioscience.co.uk/immuno-em-card-em-reg-mycoplasma.html

Produkt

Immunocard Mycoplasma IgM

Artikelnummer

709030

Förpackningsstorlek

30 tester

Metod

Immunoenzymatisk snabbtest

Provmaterial

Serum

Analystid

20 minuter

Avläsning av resultat

Visuellt

Sensitivitet

88 %

Specificitet

90 %

Förvaring

2 - 8 °C

Immunocard Toxins A&B

ImmunoCard Toxins A&B är en snabb-EIA som påvisar både Clostridium difficile toxin A och B. Testet passar utmärkt att använda både som primär diagnostikmetod och som kompletterande metod för att avgöra osäkra provresultat. Prestandan är likvärdig ELISA och resultat erhålles efter 15 minuter.

Läs mer om testet på Meridian Biosciences hemsida:
http://www.meridianbioscience.co.uk/immunocard-reg-toxins-a-b.html

Produkt

Immunocard Toxins A&B

Artikelnummer

712050

Förpackningsstorlek

50 tester

Metod

Immunoenzymatisk snabbtest

Provmaterial

Feces

Analystid

15 minuter

Avläsning av resultat

Visuellt

Sensitivitet

93 - 100 %

Specificitet

98,4 - 98,9 %

Förvaring

2 - 8 °C

ImmunoCard STAT! Campy

ImmunoCard STAT! Campy är ett enstegs immunokromatografiskt snabbtest för kvalitativ påvisning av specifika Campylobacter antigen i avföringsprov. Testet är baserat på monoklonala antikroppar mot C. jejuni och C. coli antigen. Den höga prestandan möjliggör tidigt behandlingsbeslut för barn, äldre och riskpatienter.

Läs mer om testet på Meridian Biosciences hemsida:
http://www.meridianbioscience.co.uk/immuno-em-card-em-stat-reg-campy.html

Produkt

Immunocard STAT! Campy

Artikelnummer

751530

Förpackningsstorlek

30 tester

Metod

Immunokromatografi

Provmaterial

Feces

Analystid

20 minuter

Avläsning av resultat

Visuellt

Sensitivitet

98,1 %

Specificitet

95,9 %

Förvaring

2 - 8 °C

ImmunoCard STAT! EHEC

ImmunoCard STAT! EHEC är ett immunokromatografisk snabbtest som påvisar och differentierar mellan shigatoxin 1 och 2 producerade av E. coli i kulturer från kliniska avföringsprov. Testet detekterar alla shigatoxinproducerande E. coli (ej endast O157) med hög känslighet och specificitet.

För optimal prestanda rekommenderas anrikning av provmaterialet i buljong.
Läs mer om testet på Meridian Biosciences hemsida:
http://www.meridianbioscience.co.uk/immuno-card-stat-ehec.html

Produkt

Immunocard STAT! EHEC

Artikelnummer

751630

Förpackningsstorlek

30 tester

Metod

Immunokromatografi

Provmaterial

Feces

Analystid

16 - 24 timmar

Avläsning av resultat

Visuellt

Sensitivitet

93,8 %

Specificitet

99,7 %

Förvaring

2 - 8 °C

ImmunoCard STAT E. coli O157:H7

ImmunoCard STAT E. coli O157:H7 är ett enstegs-membrantest för detektion av antigen från shigaproducerande E. coli O157. Testet kan användas direkt på feces eller som konfirmation av odlingar. Resultat ges inom 15 minuter. 

Läs mer om testet på Meridian Biosciences hemsida:
http://www.meridianbioscience.co.uk/immuno-em-card-em-stat-reg-e-coli-o157-plus.html

Produkt

ImmunoCard STAT E. coli O157:H7

Artikelnummer

750530

Förpackningsstorlek

30 tester

Metod

Immunokromatografi

Provmaterial

Feces eller isolat

Analystid

15 minuter

Avläsning av resultat

Visuellt

Sensitivitet

82 % (feces) 100 % (isolat)

Specificitet

99 % (feces) 100 % (isolat)

Förvaring

2 - 8 °C

ImmunoCard STAT! Norovirus

ImmunoCard STAT! Norovirus är en enstegs immunokromatografisk snabbtest för kvalitativ påvisning av Norovirus-antigen i avföringsprov. Testet kan påvisa/utesluta norovirusinfektion på 15 minuter och är ett utmärkt komplement till molekylär diagnostik.

Immunocard STAT! Norovirus detekterar simultant genogrupp 1 och 2 samt har en mycket bra prestanda i jämförelse med RT-PCR.

Läs mer på Meridian Biosciences hemsida:
http://www.meridianbioscience.co.uk/immuno-em-card-em-stat-reg-norovirus.html

Produkt

ImmunoCard STAT! Norovirus

Artikelnummer

757020

Förpackningsstorlek

20 tester

Metod

Immunokromatografi

Provmaterial

Feces

Analystid

15 minuter

Avläsning av resultat

Visuellt

Sensitivitet

81,6 % (mot RT-PCR)

Specificitet

96,9 % (mot RT-PCR)

Förvaring

2 - 30 °C

ImmunoCard STAT! Rotavirus

ImmunoCard STAT! Rotavirus är ett snabbt kvalitativt immunokromatografiskt test för detektion av rotavirus antigen i avföringsprov. Testet har en enkel procedur utan filtreringssteg och resultat erhålles inom 10 minuter.

Läs mer om testet på Meridian Biosciences hemsida:
http://www.meridianbioscience.co.uk/immuno-em-card-em-reg-stat-rotavirus.html

Produkt

Immunocard STAT! Rotavirus

Artikelnummer

750030

Förpackningsstorlek

30 tester

Metod

Immunokromatografi

Provmaterial

Feces

Analystid

10 minuter

Avläsning av resultat

Visuellt

Sensitivitet

93,1 %

Specificitet

95,8 %

Förvaring

2 - 8 °C

Immunocard STAT! Crypto/Giardia

ImmunoCard STAT! Cryptosporidium/Giardia är ett enstegstest för direkt detektion av Cryptosporidium och Giardia lamblia-antigen. Testet tar 10 minuter och tydliga svarsband förenklar avläsningen.

Läs mer om testet på Meridian Biosciences hemsida:
http://www.meridianbioscience.co.uk/immuno-em-card-em-reg-stat-cryptosporidium-giardia.html

Produkt

Immunocard STAT! Crypto/Giardia

Artikelnummer

750830

Förpackningsstorlek

30 tester

Metod

Immunokromatografi

Provmaterial

Feces

Analystid

10 minuter

Avläsning av resultat

Visuellt

Sensitivitet

93,7 % (Crypto)

100 % (Giardia)

Specificitet

100 % (Crypto)

100 % (Giardia)

Förvaring

2 - 8 °C

Är du intresserad av de här produkterna?