Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

recomBead

recomBead är Luminexbaserade in vitro -tester för pålitlig och säker identifiering av patogenspecifika antikroppar mot Borrelia, EBV och Yersinia.

Allmänt

recomBead är ett samlingsnamn för de Luminexbaserade testerna från Mikrogen som påvisar antikroppar i serum och likvor mot kliniskt relevanta antigen.

Testerna har integrerade kontroller och uppvisar hög noggrannhet och reproducerbarhet.

recomBead kan användas både som screening- och konfirmationsmetod.

Följande tester finns tillgängliga:
recomBead Borrelia IgG 2.0, recomBead Borrelia IgM 2.0, recomBead EBV IgG, recomBead EBV Ig, recomBead Yersinia IgG, recomBead Yersinia IgA [IgM].

Kontakta oss för mer information eller läs mer på: www.mikrogen.de/english.

Fördelar med recomBead

Kvantitativt in vitro -test:

  • Säker och pålitlig identifiering av patogenspecifika antikroppar
  • Lämpligt som screening- eller konfirmationstest.

Luminex multiplexteknik:

  • Integrerar fördelarna med ELISA och Line-tester
  • Liten provvolym

Integrerade kontroller:

  • Med integrerade kontroller nås hög noggrannhet och reproducerbarhet
  • Enbart relevanta och mycket specifika rekombinanta antigen används i testet.

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

Luminex, Magnetic beads

Provmaterial Serum eller plasma
Svarstid Cirka 2 timmar
Avläsning av resultat Luminex
Sensitivitet

Se respektive produktinlaga

Specificitet

Se respektive produktinlaga

Förvaring 2 - 8 °C

Bakgrundsinformation

Borrelia IgG
Borrelia IgM

Lyme-borreliosis är en multisystemisk sjukdom med olika symptom vilket gör det svårt att ställa en klinisk diagnos. Vid rutinmässig diagnostik är serologisk påvisning av borreliaantikroppar den enklaste och säkraste metoden för att påvisa en borreliainfektion.

EBV IgG
EBV IgM

På grund av de olika symtom som orsakas av EBV-infektion och hur dessa överensstämmer med symtom på andra sjukdomar, är en säker EBV-diagnos av stor betydelse vid differentialdiagnostik. En av de viktigaste uppgifterna vid rutinmässig diagnostik är därför den serologiska differentieringen av en primär infektion från en tidigare infektion och uteslutande av en EBV-infektion.
Mycket specifika och typiska EBV-proteiner används i det multiplexa recomBead testsystemet för EBV. En klassificering av olika infektionsstadier (primär infektion, tidigare infektion) är möjlig på grund av förekomsten av olika antikroppar mot olika EBV-antigener.

Yersinia IgG
Yersinia IgA [IgM]

Genetiskt framställda virulensfaktorer och adhesiner används i det multiplexa recomBead testsystemet för Yersinia. Dessa proteiner uttrycks bara av Yersinia-stammar som är patogena för människor.
recomBead testsystem för Yersinia innebär att serologisk differentiering av arterna kan utföras och att gamla Yersinia-infektioner kan fastställas. Det är således lämpligt för identifiering av Yersinia-inducerade immunpatologiska komplikationer och kronisk yersinios. Påvisning av IgG- och IgA-antikroppar kan vara ett mycket bra diagnostiskt verktyg för att påvisa Yersinia-inducerad artrit.

Är du intresserad av de här produkterna?