Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

recomLine

recomLine är en immunologisk stripanalys för indirekt påvisning och säker identifiering av patogenspecifika antikroppar. recomLine är baserad på rekombinanta antigen, som bidrar till en hög sensitivitet och specificitet. De patogenspecifika antigenen är samlade på en remsa vilket gör det enkelt att avläsa och automatisera.

Allmänt

Med recomLine kan man analysera patogen inom gastroenterologi, infektionssjukdomar, sexuellt överförda sjukdomar samt inflammationsmarkörer.

recomLine finns för att påvisa följande patogen:
ANA/ENA IgG, Bordetella pertussis (IgG, IgA), Borrelia (IgG, IgM), Campylobacter (IgG, IgA), Chlamydia (IgG, IgA [IgM]), EBV IgG [Avidity] [IgA], IgM, HantaPlus (IgG, IgM), HCV IgG, Helicobacter IgG, IgA, HEV IgG/IgM, HIV-1 & HIV-2 IgG, HSV-1 & HSV-2 IgG, Parvovirus B19 IgG [Avidity], IgM, TORCH IgG, IgM, Toxoplasma IgG [Avidity], IgM [IgA], Treponema IgG, IgM, Yersinia IgG 2.0, IgA [IgM] 2.0

Kontakta oss för mer information eller besök: www.mikrogen.de/english

Fördelar med recomLine

Kvalitativt in vitro -test:

  • Indirekt påvisning och säker identifiering av patogenspecifika antikroppar
  • Samma fördelar som Western Blot

Inbyggd kontroll och tydlig avläsning:

  • Cut-off-kontroll och konjugatkontroll på alla remsor
  • Klara och tydliga band som är enkla att läsa av

Likartad testprocedur:

  • Testprocedurer och reagenser är lika för alla analyter
  • Testet kan automatiseras och resultaten kan kvantifieras
  • Möjlighet till aviditetsbestämning

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

LIA (Line Immune Assay)

Provmaterial Serum eller plasma
Instrumentinformation

Ev. flatbäddsscanner

Svarstid Cirka 3,5 timmar
Avläsning av resultat Visuell eller scanner
Sensitivitet

Se respektive produktinlaga

Specificitet

Se respektive produktinlaga

Förvaring 2 - 8 °C

Bakgrundsinformation

ANA/ENA IgG

Immunanalys med antigener framställda med rekombinant teknik för att påvisa autoantikroppar mot IgG. 
Autoantikroppar är viktiga diagnostiska parametrar med oklar patogenetisk
betydelse, men med extraordinär betydelse för differentialdiagnosen.
recomLine ANA / ENA IgG kan användas i samband med differentieringen mellan reumatiska autoimmuna sjukdomar och andra reumatiska sjukdomar med liknande symtom.

Bordetella pertussis IgG
Bordetella pertussis IgA

recomLine Bordetella pertussis IgG, IgA använder antigenerna pertussistoxin (PT), specifikt för B. pertussis, och filamentöst hemagglutinin (FHA), som är gemensamt för alla Bordetella-arter. Efter screening med hjälp av ELISA kan recomLine Bordetella pertussis IgG, IgA användas för att fastställa gränsfall och positiva ELISA-resultat, och för att fastställa aktuell immunstatus.

Borrelia IgG
Borrelia IgM

Immunanalys med antigener framställda med rekombinanta tekniker för att påvisa IgG-eller IgM-antikroppar mot Borrelia burgdorferi i humant serum, plasma eller CSF.
Jämfört med screeninganalyser visar recomLine Borrelia ytterligare kriterier för känslighet och specificitet, och används för att bekräfta resultaten av ELISA tester.
Mycket specifika, och immundominanta borreliaproteiner används.
Bara recomLine Borrelia påvisar antikroppar mot alla fem av de hittills kända immunpatogena genotyperna (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, Borrelia spielmanii och B. bavariensis) på ett enda test.

Campylobacter IgG
Campylobacter IgA

recomLine Campylobacter är ett kvalitativt in vitro-test för att påvisa IgG- och IgA-antikroppar mot immundominanta antigener av Campylobacter jejuni och Campylobacter coli.
Testet innehåller följande rekombinanta Campylobacter-antigener: MOMP, PEB4, PEB2, PEB1, OMP18 och P39.

Chlamydia IgG
Chlamydia IgA [IgM]

recomLine Chlamydia är det enda testsystemet som gör det möjligt att påvisa immunsvar mot alla tre humana patogena Chlamydia-arterna i ett steg och på en remsa. Testet är primärt utformat som en bekräftande analys, men det kan också användas som en screeninganalys. recomLine Chlamydia består av olika rekombinanta, artspecifika antigener, så att det är möjligt att påvisa IgG-, IgA- och IgM-antikroppar mot immundominanta antigener från C. trachomatis, C. pneumoniae och C. psittaci.

EBV IgG [Avidity] [IgA]
EBV IgM

recomLine EBV är utformad som en screeningimmunanalys. Testet innebär att det går att påvisa och identifiera IgG- och IgM-antikroppar mot olika EBV-antigenklasser i ett enda test. Användningen av mycket specifika och typiska EBV-proteiner är möjlig genom att antigener framställda med genteknik används.
Testet innehåller följande rekombinanta antigener: EBNA-1, p18, p23, ZEBRA, BZLF1, p138 och p54.

HantaPlus IgG
HantaPlus IgM

recomLine HantaPlus för att påvisa IgG- och IgM-antikroppar mot hantavirus (serotyp Puumala (PuN), Sin Nombre (SinN), Hantaan (HaN), Dobrava (DobN) och Seoul (SeoN)) samt Sandfly Fever Virus (SFFV) serotyper Toscana och Sicilien.

HCV IgG

recomLine HCV är en antikroppsanalys för att diagnostisera akuta eller kroniska HCV-infektioner och för screening av blodgivare och blodprodukter.
Analysen använder bara rekombinanta antigen från Core, NS3, NS4 och NS5 vilket möjliggör en enkel och pålitlig bekräftelse av screeningresultaten för HCV.

Helicobacter IgG
Helicobacter IgA

Test för att påvisa och differentiera IgG- och IgA-antikroppar mot Helicobacter pylori typ I och typ II
recomLine Helicobacter har hög följsamhet och specificitet.
Testet innehåller följande antigener och virulensfaktorer: CagA och VacA samt GroEL, UreA, HcpC och gGT.

HEV IgG/IgM

recomLine HEV IgG/IgM använder renade rekombinanta antigen vilket säkerställer en hög följsamhet och specificitet. Testet använder proteiner från två olika genotyper (genotyp 1 och genotyp 3), t.ex. O2C, O2N, O2M och O3.

HIV-1 & HIV-2 IgG

recomLine HIV-1 och HIV-2 IgG-test använder uteslutande rekombinanta antigen baserade på ENV, POL och GAG gensegment och möjliggör en enkel och säker bekräftelse av screeningresultat för HIV.

HSV-1 & HSV-2 IgG

recomLine HSV-1 och HSV-2 IgG använder renade, subtypspecifika rekombinanta gG1 (HSV-1)- och gG2 (HSV-2)-antigen, vilket säkerställer en korrekt differentiering mellan en HSV-1- och HSV-2- infektion.

Parvovirus B19 IgG [Avidity]
Parvovirus B19 IgM

Med recomLine parvovirus B19 kan antigenmönstret och en bestämning av aviditeten hos IgG-antikroppar ge en indikation om infektionstidpunkten. Bestämningen av ​​antikroppar mot NS-1-antigenet kan vara bra för att fastställa kvarstående infektioner med parvovirus B19.

TORCH IgG
TORCH IgM

Immunanalys för att påvisa IgG- och IgM-antikroppar mot Toxoplasma gondii, rubella-virus, cytomegalovirus (CMV) och herpes simplex virustyp 1 och 2 (HSV-1/2).
recomLine TORCH Screening IgG och IgM är unik på marknaden och innebär screening av 4 patogener samtidigt samt fastställande av infektionstidpunkt (CMV, T. gondii), skyddande eller icke-skyddande immunstatus (Rubella) och differentieringstyp (HSV-2).

Toxoplasma IgG [Avidity]

Toxoplasma IgM [IgA]

recomLine Toxoplasma är det enda testet i världen som uppfyller kraven på den särskilda diagnosen av toxoplasmos framför allt vid graviditet.  Kombinationen rekombinanta antigener för IgG och IgM och 4 olika fasspecifika aviditetsantigener är unik på marknaden för att fastställa status på en toxoplasmainfektion.

Treponema IgG
Treponema IgM

Första steget i diagnosen av syfilis är ofta en screeninganalys (TPHA/TPPA, ELISA). Vid tvetydiga eller positiva resultat på screeningtestet kan recomLine Treponema användas för att fastställa specificiteten.
Det är möjligt att påvisa flera olika antikroppsklasser med recomLine.  Vid testet används de patogenspecifika Treponema-antigenerna Tp 47, Tp17 och Tp 15 samt TmpA, Tp257 och Tp45.

Yersinia IgG 2.0
Yersinia IgA [IgM] 2.0

Testet är avsett för att påvisa IgG-, IgM- eller IgA-antikroppar mot Y. enterocolitica och Y. pseudotuberculosis. Påvisning av artspecifika IgG-antikroppar gör det möjligt att skilja mellan Y. enterocolitica och Y. pseudotuberculosis.
Med recomLine Yersinia är det möjligt att upptäcka tidiga Yersinia-infektioner, och testet är således mycket lämpligt för att identifiera Yersinia-inducerade immunpatologiska komplikationer och kronisk Yersinios. Påvisning av IgG- och IgA-antikroppar kan vara ett mycket bra diagnostiskt verktyg vid misstanke om Yersinia-artrit.

Är du intresserad av de här produkterna?