Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

recomWell

recomWell är ett samlingsnamn av kvantitativa in vitro -tester för känsliga och pålitliga identifieringar av patogenspecifika antikroppar. Testerna går utmärkt att använda som screeningtester och är baserade på tekniken indirekt sandwich-ELISA. recomWell erbjuder er en mycket hög specificitet och maximal sensitivitet.

Allmänt

recomWell omfattar analyter inom gastroenterologi, infektionssjukdomar och sexuellt överförda sjukdomar. Det breda sortimentet kan användas på olika typer av laboratorier.

recomWell-tester finns för att påvisa följande patogen:
Borrelia IgG, IgM; Campylobacter IgG, IgA; Chlamydia trachomatis IgG, IgA; EBV EBNA IgG, VCA IgG, EA IgG, IgM; Helicobacter IgG, IgA; HEV IgG,IgM;  Parvovirus B19 IgG, IgM; Toxoplasma IgG, IgM; Treponema IgG, IgM; Yersinia IgG, IgA, IgM; recomWell FSME/TBE Virus IgG, IgM.

Kontakta oss för mer information eller besök: www.mikrogen.de/english

Fördelar med recomWell

Kvantitativt in vitro -test:

  • Känslig och säker identifiering av patogenspecifika antikroppar
  • Screeningtest baserad på tekniken indirekt sandwich-ELISA
  • Mycket hög specificitet och maximal sensitivitet
  • Möjlighet att påvisa IgG-, IgM- och/eller IgA-antikroppar separat
  • Enastående urskiljning mellan negativa och positiva resultat

Likartad testprocedur:

  • Testprocedurer och reagenser är lika för alla Mikrogens ELISA-analyser
  • Identiska procedurer för IgG- och IgM-bestämning
  • Lätt att kvantifiera och möjligt att automatisera

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

ELISA

Provmaterial Serum eller plasma
Svarstid Cirka 2,5 timmar
Avläsning av resultat Spektrofotometrisk avläsare
Sensitivitet

Se respektive produktinlaga

Specificitet

Se respektive produktinlaga

Förvaring 2 - 8 °C
Övrigt material som behövs

Spektrofotometrisk avläsare

Bakgrundsinformation

Borrelia IgG
Borrelia IgM

recomWell Borrelia-test detekterar med hög säkerhet antikroppar mot alla tre genotyper (Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii och Borrelia afzelii) i ett test.
Förutom att påvisa serumantikroppar kan recomWell Borrelia också användas för att bestämma antikroppar i CSF. Således kan Borrelia-specifikt antikroppsindex i serum och CSF beräknas, ett viktigt kriterium för neuroborrelios.
Testet använder olika immundominanta antigener, t.ex. OspC, p41/internal, VlsE, p100, OspC, VlsE och p18.

Campylobacter IgG
Campylobacter IgA

recomWell Campylobacter är ett kvantitativt in vitro-test för att påvisa IgG- och IgA-antikroppar mot specifika antigener av Campylobacter jejuni och Campylobacter coli.
Vid tidigare eller pågående Campylobacter-infektion med primärdiagnos baserad på odling av avföring, kan recomWell Campylobacter användas som ett screeningtest. Bara specifika Campylobacter-antikroppar för att fastställa komplikationer efter infektion kan identifieras.

Chlamydia trachomatis IgG
Chlamydia trachomatis IgA

recomWell Campylobacter traochomatis är ett in vitro-test för att påvisa och säkert identifiera IgG- och IgA-antikroppar mot specifika antigen av Campylobacter trachomatis. 
Nya, artspecifika rekombinanta Chlamydia trachomatis-antigener, TARP och CPAF, tillsammans med det godkända MOMP-antigenet minskar korsreaktion med C. pneumoniae.

EBV EBNA IgG
EBV VCA IgG
EBV EA IgG
EBV IgM

På grund av de olika symtomen vid EBV-infektion och hur dessa överensstämmer med symtom på andra sjukdomar, är en säker EBV-diagnos av stor betydelse för differentialdiagnostiken. En av de viktigaste uppgifterna vid rutinmässig diagnostik är därför den serologiska differentieringen av en primär infektion från en tidigare infektion och uteslutande av en EBV-infektion.
recomWell EBV är ett mycket känsligt screeningstest för att påvisa antikroppar mot Epstein-Barr virus (IgG, IgM).
Det går att göra en klassificering av de olika infektionsfaserna (primär infektion, tidigare infektion) tack vare den tidsförskjutna förekomsten av antikroppar mot olika EBV-antigen (EBNA-1, VCA och EA).

Helicobacter IgG
Helicobacter IgA

En infektion med Helicobacter pylori framkallar ett specifikt immunsvar. Som regel kan antikroppar i klasserna IgG och IgA påvisas och endastsmå mängder av IgM-antikroppar identifieras. Efter en lyckad eradikering genom kombinerad antibiotikabehandling ses en minskning av antikroppskoncentrationen.
recomWell Helicobacter använder rekombinant CagA-protein. Det är därför möjligt att påvisa en infektion med virulenta typ 1-stammar.

HEV IgG
HEV IgM

recomWell HEV IgG och HEV IgM använder renade rekombinanta antigen av HEV genotyp 1 och 3. Detta garanterar en hög sensitivitet och specificitet.
HEV-genotyp 2 och 4 kan diagnostiseras genom korsreaktivitet.
recomWell HEV IgG och HEV IgM är mycket lämpliga för screeninganalyser, framför allt vid negativa screeningresultat för hepatit A, B och C.

Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM

De två kapsidproteinerna VP-1 och VP-2 kodas från samma läsram. VP-1 skiljer sig bara från VP-2 genom ett ytterligare N-terminalt fragment. Dessutom syntetiseras ett icke-strukturellt protein, NS-1, som är nödvändigt för virusreplikation och förökning i cellen. Dessa proteiner, VP-1-antigenet och VP-2-partiklar används i recomWell Parvovirus B19-tester.

Toxoplasma IgG
Toxoplasma IgM

recomWell Toxoplasma IgG kan på grund av hög känslighet och specificitet inledningsvis användas som en screeninganalys.
En kvantitativ bestämning av IgM- och IgG-antikroppar rekommenderas efter positiva screeningresultat.
Positiva IgM- och IgG-resultat kan bekräftas med hjälp av recomLine Toxoplasma, som också kan ge information om infektionsförloppet.

Treponema IgG
Treponema IgM

Serumdiagnostik av syfilis sker stegvis. Som regel används T. pallidum hemagglutineringsanalys (TPHA) som ett screeningtest för antikroppar. recomWell Treponema IgG och Treponema IgM är ett utomordentligt alternativ. De största fördelarna med recomWell Treponema är möjligheten att skilja mellan IgG- och IgM-antikroppar och kapacitet att hantera ett stort antal prover i kombination med automatisk avläsning. Dessutom används renade, rekombinanta antigen som resulterar i hög specificitet och sensitivitet.

Yersinia IgG
Yersinia IgA
Yersinia IgM

De antigen (YOP - Yersinia outer proteins) som används i recomWell Yersinia uttrycks bara av Yersinia-stammar som är patogena för människor.
Användningen av ​​rekombinanta antigen garanterar optimal representation av immundominanta YOP i avsaknad av korsreagerande proteiner.
Den särskilda påvisningen av antikroppsklasserna IgG, IgA och IgM kan användas för att identifiera Yersinia-inducerad reaktiv artrit.

Är du intresserad av de här produkterna?