Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

Orion Clean Card PRO -test

Orion Clean Card PRO är avsett för kontroll av rengöring på ytor där proteinföroreningar kan förekomma. Med Orion Clean Card PRO kan du säkerställa hög hygienstandard.

Allmänt

Proteinrester på ytor indikerar otillräcklig rengöring vilket kan innebära en hälsorisk eftersom smutsiga ytor fungerar som underlag för patogen tillväxt. Varje Orion Clean Card PRO-testkort innehåller en reagensdyna som är impregnerad med reagens. Orion Clean Card PRO-testkortet dras över en fuktad yta och får en visuell färgförändring vid förekomst av proteiner.

Matproducenter och storkök måste alla vidta åtgärder för att garantera livsmedelssäkerheten och mat av hög kvalitet. Adekvat rengöring är en viktig del av livsmedelshygienen för att förhindra att patogener som kan orsaka matförgiftning och andra skadliga mikroorganismer sprids mellan mat, ytor och utrustning. 

Vårdrelaterade infektioner, som sprider sig via ytor man rör med händerna, är en betydande utmaning för hälsovården. För att hindra spridningen, är det viktigt att stoppa infektionsöverföring inom kliniska omgivningar. Detta blir möjligt när man fokuserar på kvalitet av städning och rena ytor.

Fördelar med Orion Clean Card PRO

  • Användarvänligt ythygientest
  • Svar på ytornas renlighet erhålles inom 30 sekunder

Teknisk Information

Tillgängliga produkter
Metod

Kemisk

Provmaterial Yttorkning
Svarstid 30 sekunder
Avläsning av resultat Visuellt
Förvaring 18 - 25 °C
Övrigt material som behövs
  • Rent vatten
Registrerat varumärke Orion Clean Card är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy

Om regelbunden hygienkontroll

Livsmedelssäkerhet

Alla som bedriver livsmedelsverksamhet ska vara förtrogen med de hygienrisker som finns vid hantering av livsmedel. En nödvändig egenkontrollplan bör omfatta bl.a. metoder för att kontrollera ythygienen. Ett bra verktyg för att säkerställa renheten av ytor som kommer i kontakt med livsmedel är ett proteintest som ger omedelbara resultat.

Sjukhushygien

Vårdrelaterade infektioner som sprids genom beröring är ett betydande problem inom sjukvården. Vårdpersonal, patienter och besökare kommer ständigt i kontakt med varandra och risken för smittospridning är överhängande. God handhygien och korrekta arbetsmetoder är viktigt för att förhindra och förebygga infektioner. Dessutom är det av ytterst relevans att förhindra risken för infektionsspridning via ytor genom att vara noggrann med ythygienen och rengöringskvaliteten. Visuell kontroll av ytor räcker inte och objektiva hygienbedömningar är till att föredra. Genom att kontrollera renligheten för ytor går det att förhindra spridning av infektioner och man kan på ett objektivt sätt komma fram till de bästa aseptiska metoderna.

Dokument och material

Sälj- och marknadsföringsmaterial

Orion Clean Card PRO Data Sheet (GB)

Orion Clean Card PRO Application Sheet In-house Control (GB)

Orion Clean Card PRO and Hygicult Application Sheet Hospital Hygiene (GB)

Videor

Orion Clean Card PRO Test Procedure Video (GB)

 

Video på YouTube: Orion Clean Card PRO Test Procedure

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

Orion Clean Card PRO IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, SE, NO, DK, FI), 133148, 133149

Orion Clean Card PRO Model Chart, 133148, 133149

Säkerhetsdatablad 

Säkerhetsdatablad på engelska finns här: Orion Clean Card PRO > Documents and materials

Önskar du en version på svenska, kontakta: info@oriondiagnostica.com

Är du intresserad av de här produkterna?