Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

Promonitor-tester

Promonitor är ett ELISA-test för att monitorera biologiska läkemedel i serum. I proverna mäts både antikroppsproduktion mot biologiska läkemedel samt serumkoncentration av samma läkemedel hos patienterna.

Allmänt

Promonitor-produkterna används för att följa upp hur effektiv behandlingen med biologiska läkemedel är. Med Promonitor-testerna bestäms nivån av biologiska läkemedel i serumprov samt de antikroppar som bildas mot läkemedlet. Följande tester finns tillgängliga att beställa:

  • Promonitor-IFX (Infliksimabi)
  • Promonitor-ADA (Adalimumabi)
  • Promonitor-ETN (Etanersepti)
  • Promonitor-RTX (Rituksimabi)

Läs mer: www.proteomika.com.

Fördelar med Promonitor

  • Objektiv information som stöd vid vården av patienter som behandlas med biologiska läkemedel
  • Individuellt vårdbeslut för varje patient

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

ELISA

Provmaterial Serum
Svarstid 2 - 3 timmar
Är du intresserad av de här produkterna?