Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

QuikRead go

QuikRead go - den nya generationens patientnära system - är utformad för att stödja diagnos och val av behandling. Dess användarvänlighet kombineras med snabba och tillförlitliga resultat som ger ett värdefullt verktyg för dagligt bruk.

Det användarvänliga instrumentet QuikRead go är helautomatiskt och bärbart med en stor pekskärm och en mängd olika språkalternativ. Den minimala hands-on tid som krävs, det intuitiva användargränssnittet och resultatens spårbarhet ger stort förtroendet för riktiga testresultat.

QuikRead go instrument ger, med resultatminne och möjlighet till anslutning till HIS-/LIS-system, ett säkert sätt att registrera och lagra data.

QuikRead go instrumentet är ett litet, helautomatiskt instrument som används för kvantitativa och kvalitativa mätningar tillsammans med QuikRead go reagenskit. QuikRead go systemet består av instrumentet och kit som är färdiga att använda och särskilt utformade för användning inom primärvården. Instrumentet kan anslutas till HIS-/LIS-system.

QuikRead go easy CRP är ett enkelt och pålitligt patientnära analys test, som ger ett kvantitativt CRP testresultat på 2 minuter. Den unika enstegs Sample Collector tillsammans med QuikRead go easy CRP minimaliserar arbetsgången och möjliggör snabb och enkelt CRP test.

QuikRead go CRP är ett snabbt och enkelt test för kvantitativ bestämning av C-reaktivt protein (CRP) i helblod, serum och plasma med instrumentet QuikRead go. Testet ger tillförlitliga resultat på några få minuter och gör det möjligt att ställa rätt diagnos snabbare.

QuikRead go CRP+Hb är ett snabbt och patientvänligt diagnostiskt test som ger resultat för både kvantitativt C-reaktivt protein (CRP) och hemoglobin (Hb) från ett prov genom en analys med instrumentet QuikRead go. 

QuikRead go wrCRP är ett snabbt och enkelt test för kvantitativ bestämning av C-reaktivt protein (CRP) i helblod, serum och plasma med instrumentet QuikRead go. Testet ger ett resultat inom det breda analysområdet för CRP inom några minuter och förenklar det dagliga arbetet i olika vårdmiljöer.

QuikRead go wrCRP+Hb är ett snabbt och enkelt test för kvantitativ bestämning av C-reaktivt protein (CRP) i helblod, serum och plasma samt hemoglobin (Hb) i helblod med instrumentet QuikRead go. Testet ger två tillförlitliga resultat, CRP och hemoglobin, från ett prov med en analys.

QuikRead go Strep A är ett enkelt och snabbt test för att detektera  grupp-A Streptokocker (Streptococcus pyogenes), en av de bakomliggande faktorerna vid bakteriell faryngit, i halsprover. Testet är klart att använda och används tillsammans med instrumentet QuikRead go där resultatet lagras automatiskt tillsammans med användar- och/eller patientdata.

QuikRead go iFOBT är ett immunokemiskt test för detektion och kvantifiering av humant hemoglobin i feces (F-Hb) vid fall av misstanke om nedre gastrointestinala blödningar. Mätningen sker med instrumentet QuikRead go som kan anslutas till HIS/LIS-system vid behov.

Med tillbehören till QuikRead go systemet blir detta effektivare, säkrare och enklare att använda. Som tillbehör till systemet QuikRead go finns en skrivare, etiketter till skrivaren, en streckkodsläsare, en ackumulatorenhet (batterier), USB-mjukvaruenheter, en kabel för serieanslutning, en kabel för TCP/IP-anslutning och en arbetsstation.


Är du intresserad av de här produkterna?