Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

QuikRead go CRP+Hb

QuikRead go CRP+Hb är ett snabbt och patientvänligt diagnostiskt test som ger resultat för både kvantitativt C-reaktivt protein (CRP) och hemoglobin (Hb) från ett prov genom en analys med instrumentet QuikRead go. 

Allmänt

Mätning av C-reaktivt protein (CRP) kan vara avgörande för den kliniska handläggningen av en patient med infektionssymtom. QuikRead go CRP+Hb-test kan vara till hjälp för att avgöra vilka patienter som kan ha nytta av antibiotika och kan också vara praktiskt för att utvärdera resultatet av behandlingen.

Hemoglobinmätning ger viktig information om patientens tillstånd vid både akuta och grundläggande vårdsituationer. Förändringar av hemoglobinkoncentrationerna kan förekomma vid flera olika medicinska tillstånd. Därför är hemoglobinmätning ett av de allra vanligaste proverna.

När QuikRead go CRP+Hb-testet utförs i patientens närhet finns både CRP- och Hb-resultaten tillgängliga under konsultationen och kan hjälpa vårdpersonalen att fatta rätt behandlingsbeslut.

QuikRead go systemet är specifikt utformat för användning inom primärvården.

Fördelar med QuikRead go CRP+Hb

Två resultat genom en analys

 • En analys ger resultat för både CRP och hemoglobin samtidigt
 • Man behöver inte använda separata instrument för två parametrar
 • CRP-mätintervallet är 5 - 200 mg/L och för hemoglobin 50 - 245 g/L

Patientvänlighet

 •  Endast ett prov behövs för att få två resultat
 •  Genom en provtagning minimeras patientens obehag

Användarvänligt

 • Få manuella steg
 • Enkel testprocedur
 • Automatisk EVF-korrigering av CRP-resultaten

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

Immunoturbidimetrisk resp. fotometrisk

Provmaterial CRP: helblod, serum, plasma. Hb: helblod
Instrumentinformation

Instrumentet QuikRead go

Svarstid 2 minuter
Avläsning av resultat Instrumentavläsning
Förvaring 2 - 8 °C
Övrigt material som behövs
 • QuikRead go instrument 135867
 • QuikRead CRP-kontroll 68296
 • QuikRead go CRP-kontroll hög 137071
 • QuikRead go Hb-kontroll 141154
 • Provtagningslancetter
Registrerat varumärke QuikRead go är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Om C-reaktivt protein (CRP)

CRP (C-reaktivt protein) är ett akutfasprotein som syntetiseras i levern. Produktionen av CRP inleds snabbt som svar vid infektion, inflammation och vävnadsskador. Mätning av CRP kan vara till nytta för den kliniska handläggningen av patienter med infektionssymtom. I kombination med patientens kliniska tillstånd kan resultatet av CRP-mätningen fungera som ett hjälpmedel för att skilja mellan bakteriella och virologiska infektioner och därmed avgöra när antibiotikabehandling ska sättas in. Övervakning av CRP-nivåerna ger också ett objektivt sätt att bedöma behandlingsresultat, eftersom CRP-nivåerna minskar snabbt vid effektiv behandling.

Om hemoglobin

Hemoglobin är den molekyl som innehåller järn och som transporterar syre i blodet. Det binder syre i lungorna, transporterar det till vävnaderna och för tillbaka koldioxid från vävnaderna till lungorna. Hemoglobin spelar en viktig roll i kroppens järncykel och innehåller det mesta av kroppens funktionella järn.

Om en patient har anemi är blodhemoglobin eller koncentration av röda blodkroppar lägre än de rekommenderade nivåerna. Anemi har många olika orsaker men järnbrist, som orsakar järnbristanemi är den vanligaste orsaken i västvärlden. Det är viktigt att komma ihåg att anemi i sig är mer ett symtom än en sjukdom. Hemoglobintester kan vara till hjälp för att diagnosticera anemi, men det är viktigt att därefter undersöka orsaken till anemin.

Referenser

Dacie and Lewis. Practical Haematology, 11th edition, 2012.

HoffBrand and Pettit. Essential Haematology, 3rd edition, 1997.

Ruutu. Rajamäki, Lassila, Porkka. Veritaudit, 3rd edition, 2007.

Tillbehör

Regelbunden användning av QuikRead-kontroller rekommenderas.

Följande kontroller är tillgängliga:

QuikRead CRP-kontroll, med en koncentration på cirka 30 mg/L

QuikRead go CRP-kontroll hög, med en koncentration på cirka 85 mg/L

QuikRead go Hb-kontroll

Antibiotika och CRP

Antibiotika är en av de viktigaste behandlingarna vid hantering av bakterieinfektioner. 80 - 90 % av samtliga antibiotika ordineras inom primärvården och upp till 80 % av dessa används för behandling av akuta luftvägsinfektioner. Uppskattningsvis 50 % av alla antibiotikabehandlingar som ordineras sker i onödan. Trots att de flesta luftvägsinfektioner, både övre och nedre, orsakas av virus och trots att antibiotika i bästa fall ger måttlig lindring används de ofta för att behandla dessa tillstånd. Felaktig eller onödig användning av antibiotika gynnar uppkomsten och spridningen av resistenta bakterier. Antibiotikaresistens är ett allvarligt hälsoproblem som kan orsaka skada för många patienter över hela världen om infektioner inte längre går att behandla med de vanliga läkemedlen. Därför bör man vara försiktig med att skriva ut antibiotika så att det bara sker när det är absolut nödvändigt.

Användningen av antibiotika i primärvården varierar väsentligt mellan olika länder och med största sannolikhet beror det inte på skillnader i antalet bakterieinfektioner. Ett tydligt samband mellan antibiotikaanvändningen och uppkomsten av antibiotikaresistens har iakttagits. Genom att begränsa felaktig och överdriven användning av antibiotika går det att sakta ned eller till och med stanna av utvecklingen av antibiotikaresistens.

QuikRead go CRP-testet fungerar som ett hjälpmedel för vårdpersonalen för att identifiera vilka patienter som behöver antibiotikabehandling - och vilka som inte gör det. Det är också viktigt att känna till om antibiotikabehandlingen har någon inverkan på sjukdomsförloppet. QuikRead go CRP kan användas för att följa upp behandlingsresultatet. Med hjälp av korrekt information blir det enklare att förklara för patienterna att det räcker att behandla sjukdomens symtom. Samtidigt kan en hög QuikRead go CRP-avläsning innebära att det finns en bakterieinfektion som kräver antibiotikabehandling.

Referenser

Wise R et al. Antimicrobial resistance Is a major threat to public health. BMJ 1998; 317: 609 - 610.

Mölstad S. Reduction in antibiotic prescribing for respiratory tract infections is needed! Scand J Prim Health Care 2003; 21: 196 - 218.

Huovinen P, Cars O. Control of antimicrobial resistance: time for action. The essentials of control are already well known. BMJ 1998; 317: 613 - 614.

Kuyvenhoven MM et al. Outpatient antibiotic prescriptions from 1992 to 2001 in The Netherlands. JAC 2003; 52: 675 - 678.

Arroll B, Kenealy T. Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD000247.pub2.

Watson RL et al. Antimicrobial Use for Pediatric Upper Respiratory Infections: Reported Practice, Actual Practice, and Parent Beliefs. Pediatrics 1999; 104: 1251 - 1257.

Avorn MD, Solomon DG. Cultural and Economic Factors That (Mis)Shape Antibiotic Use: The Nonpharmacologic Basis of Therapeutics. Ann Intern Med 2000; 133: 128 - 135.

World Health Organization. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. Available at http://www.who.int/drugresistance/WHO_Global_Strategy_English.pdf.

Bronzwaer SLAM et al. A European Study on the Relationship between Antimicrobial Use and Antimicrobial Resistance. Emerg Inf Dis 2002; 8(3): 278 - 282.

Seamark DA et al. Field-testing and validation in a primary care setting of a point-of-care test for C-reactive protein. Ann Clin Biochem 2003; 40: 178 - 180.

Goossens H et al. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national database study. Lancet 2005; 365: 579 - 587.

Seppälä H et al. The effect of changes in the consumption of macrolide antibiotics on erythromycin resistance in group A streptococci in Finland. N Engl J Med 1997; 337: 441 - 446.

Stephenson J. Icelandic researchers are showing the way to bring down rates of antibiotic-resistant bacteria. JAMA 1996: 275: 175.

Pepys MB. The acute phase response and C-reactive protein. In: Warrell DA, Cox TM, Firth JD, Benz EJ, eds. Oxford Textbook of Medicine, 4th ed. Oxford University Press, 2003. Vol 2, p. 150 - 156.

World Health Organization. The evolving threat of antimicrobial resistance. Options for action. 2012. Available at http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503181_eng.pdf.

Dokument och material

QuikRead go CRP+Hb Sales Sheet (SE)

QuikRead go CRP and CRP+Hb Brief Instructions (SE)

QuikRead go produkter (SE)

Instructions for Fingertip Blood Collection (EN)

QuikRead go eLearning (EN)

Videor

QuikRead go CRP Test Procedure Video (EN)

 

Video på YouTube: QuikRead go CRP Test Procedure

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

QuikRead go CRP+Hb IFU (FI, SE, NO, DK), 140066

QuikRead go CRP+Hb IFU (GB, DE, FR, IT), 140068

QuikRead go CRP+Hb IFU (CZ, SK, HU, PL), 140068

QuikRead go CRP+Hb IFU (ES, PT, NL, GB), 140068

QuikRead go CRP+Hb IFU (SI, RS, HR, GR), 140068

QuikRead go CRP Control High IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, HU, PL, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 137071

QuikRead go Hb Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, HU, PL, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 141154

QuikRead CRP Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 68296

Säkerhetsdatablad 

Säkerhetsdatablad på engelska finns här: QuikRead go CRP+Hb > Documents and materials

Önskar du en version på svenska, kontakta: info@oriondiagnostica.com

Vanliga frågor och svar

Jag öppnade locket till en kyvett men jag använde den inte omedelbart. Hur länge går kyvetten att använda?
Du ska använda kyvetten inom 2 timmar från att den öppnades.

Kan jag använda QuikRead CRP-kontroller tillsammans med QuikRead go CRP+Hb-testkit?
Ja, du kan använda QuikRead CRP-kontroll och QuikRead go CRP-kontroll hög tillsammans med QuikRead go CRP+Hb-testet. Målvärdena är giltiga för båda testerna.

Får jag ett hemoglobinresultat automatiskt vid varje mätning jag gör med QuikRead go CRP+Hb-test?
Ja, du får automatiskt resultat för både CRP och hemoglobin varje gång du testar med helblod. Om du testar med plasma eller serum får du endast ett CRP-resultat. Det beror på att plasma och serum inte innehåller röda blodkroppar och därför inte heller något hemoglobin.

Räcker det med ett kapillärprov (ej dubbelprov) för att få ett tillförlitligt hemoglobinresultat?
Vi har utvärderat skillnaden mellan parallella prover med QuikRead go CRP+Hb-testet och kan inte se något behov av att testa två eller flera prover parallellt. De Hb-resultat som erhålls med QuikRead go CRP+Hb-testet är jämförbara med laboratorieresultat enligt Golden Standards och kräver endast ett prov. Det är alltid viktigt att säkerställa att rätt provtagningsteknik används.

Är du intresserad av den här produkten?