Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

QuikRead go Strep A

QuikRead go Strep A är ett enkelt och snabbt test för att detektera  grupp-A Streptokocker (Streptococcus pyogenes), en av de bakomliggande faktorerna vid bakteriell faryngit, i halsprover. Testet är klart att använda och används tillsammans med instrumentet QuikRead go där resultatet lagras automatiskt tillsammans med användar- och/eller patientdata.

Allmänt

När en patient har ont i halsen (akut faryngit) kan det vara svårt att avgöra enbart genom visuell undersökning om infektionen orsakas av grupp-A Streptokocker (Strep A) eller av virus. QuikRead go Strep A är ett användarvänligt och snabbt diagnostiskt test som tillförlitligt detekterar Strep A i halsprov. Det ger snabba och korrekta resultat under konsultationen och identifierar de patienter som behöver behandling med antibiotika. Testresultatet - positivt eller negativt - visas på instrumentet och därmed undviks eventuell tveksamhet och subjektivitet som visuell bedömning av testresultat medför.

Fördelar med QuikRead go Strep A

Snabba och objektiva resultat

  • Tydliga positiva och negativa prover på mindre än två minuter, samtliga resultat på mindre än fyra minuter

Flexibilitet

  • Det går enkelt att integrera test och resultatdokumentation i användarens arbetsflöde

 Spårbara resultat

  • Resultaten lagras automatiskt i instrumentets minne och användar-/patientinformation kan lagras tillsammans med resultaten.
  • Instrumentet kan anslutas till HIS-/LIS-system

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

Immunoturbidimetrisk

Provmaterial Halsprov
Svarstid Mindre än 7 minuter
Avläsning av resultat Instrumentavläsning
Sensitivitet

83 %

Specificitet

97 %

Förvaring 2 - 25 °C
Övrigt material som behövs
  • QuikRead go instrument 135867
Registrerat varumärke QuikRead go är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Om Streptococcus pyogenes (Strep A)

Akut faryngit är en av de vanligaste anledningarna till att patienter uppsöker primärvården. De flesta fall av akut faryngit orsakas av virus. Den vanligaste bakteriella orsaken är Streptococcus pyogenes, även kallad Strep A. Strep A-infektion är den enda vanligt förekommande typen av halsont som kräver antibiotikabehandling. Eftersom tecken och symtom på Strep A-infektion ofta liknar de som påträffas vid faryngit orsakade av andra mikroorganismer (för det mesta virus) är det svårt att utesluta Strep A-infektion enbart på klinisk grund.

Dokument och material

QuikRead go Strep A Sales Sheet (SE)

QuikRead go Strep A Brief Instructions (SE)

QuikRead go produkter (SE)

QuikRead go System Family Brochure (SE)

Video

QuikRead go Strep A Test Procedure Video (EN)

 

Video på YouTube: QuikRead go Strep A Test Procedure

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

QuikRead go Strep A IFU (FI, SE, NO, DK), 135883

QuikRead go Strep A IFU (GB, DE, FR, IT), 135883

QuikRead go Strep A IFU (SI, RS, HR, GR), 135883

QuikRead go Strep A IFU (CZ, SK, HU, PL), 135883

QuikRead go Strep A IFU (ES, PT, NL, RU), 135883

Säkerhetsdatablad 

Säkerhetsdatablad på engelska finns här: QuikRead go Strep A > Documents and materials

Önskar du en version på svenska, kontakta: info@oriondiagnostica.com

Vanliga frågor och svar

Påverkas resultaten om jag använder en annan provtagningspinne än den som tillhandahålls i QuikRead go Strep A-kitet?
Ja. Det är mycket viktigt att använda de provtagningspinnar som medföljer kitet eftersom andra typer av provtagningspinnar kan ge felaktiga resultat. En del provtagningspinnar innehåller substanser som kan hämma reaktionen och ge falskt negativa resultat och andra provtagningspinnar kan påverka buffertvolymen och orsaka antingen falskt positiva eller falskt negativa resultat.

Varför är det viktigt att iaktta färgförändringarna under extraktionen och efter att provet tillsatts i den förfyllda kyvetten?
Extraktionsreagens 2 innehåller en pH-indikator som hjälper dig att kontrollera att testproceduren har gått rätt till. Extraktionslösningen måste vara syrahaltig (gul-orange färg) och syran måste neutraliseras (rosa) av buffertvätskan i kyvetten innan reagenset tillsätts.

Behöver jag uppdatera programvaran till instrumentet QuikRead go för att använda QuikRead go Strep A-kitet?
QuikRead go Strep A-kitet kan användas tillsammans med QuikRead go instrument med mjukvaruversion 4.1 eller senare.

Är du intresserad av den här produkten?