Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

QuikRead go iFOBT

QuikRead go iFOBT är ett immunokemiskt test för detektion och kvantifiering av humant hemoglobin i feces (F-Hb) vid fall av misstanke om nedre gastrointestinala blödningar. Mätningen sker med instrumentet QuikRead go som kan anslutas till HIS/LIS-system vid behov.

Allmänt

Kitet är klart att använda. Testproceduren är enkel och tillsammans med instrumentet ger den ett säkert resultat på mindre än tre minuter.

Resultaten kan erhållas som kvalitativa eller kvantitativa värden.

När testet används som ett kvalitativt test anses prover som innehåller F-Hb 15 µg/g feces eller mer (75 ng/mL) vara positiva.

Det kvantitativa mätintervallet börjar från 15 µg/g feces (75 ng/mL) och koncentrationer upp till 200 µg/g feces (75 - 1 000 ng/mL) visas som numeriska värden. Koncentrationer som ligger över detta visas som > 200 µg/g (>1 000 ng/mL).

Fördelar med QuikRead iFOBT 

Anpassningsbart

 • Kvantitativa resultat möjliggör användning av nationella rekommendationer
 • Resultaten kan vägas mot varje patients ålder och kön eller möjliga riskfaktorer
 • Flexibelt test för att lätt passa in i laboratoriernas dagliga rutiner och i patientnära vården
 • Fem (5) dagar provstabilitet i provtagningsflaska vid 18-25 °C möjliggör bekväm provtagning i hemmet och det finns tid att returnera provet till mottagningen

Objektivt

 • Pålitligt
 • Resultatet visas i numeriska värden. Mätområde 15-200µg/g feces (75-1000 ng/ml buffert)
 • Instrumentavlästa resultat, visuell tolkning krävs inte

Tillförlitligt

 • Automatiserad testprocedur med endast några få manuella steg
 • Praktisk och hygienisk provtagning som ger rätt mängd prov

Bevisad QuikRead kvalitet

 • Inget behov av manuell kalibrering av testet
 • Resultaten lagras automatiskt i instrumentets minne
 • Användar-ID och patient-ID kan lagras med resultaten och skickas till LIS-/HIS-system vid behov
 • Uppkoppling och två-vägskommunikation gör det möjligt att hantera flera instrument centralt

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

Immunoturbidimetrisk

Provmaterial Feces
Instrumentinformation

Instrumentet QuikRead go

Svarstid Mindre än 3 minuter
Avläsning av resultat Instrumentavläsning
Förvaring 2 - 8 °C
Övrigt material som behövs

Till QuikRead go iFOBT 151051

 • QuikRead go Instrument 135867
 • QuikRead iFOB Provtagningsrör (50 provtagningsrör) 151052
 • QuikRead FOB Positiv kontroll 06027
 • QuikRead go iFOBT Kvantitativ kontroll 152390

Till QuikRead go iFOBT 136189

 • QuikRead go Instrument 135867
 • QuikRead FOB Provtagningsrör 138822
 • QuikRead FOB Positiv kontroll 06027
 • QuikRead FOB Kvantitativ kontroll 144675
Registrerat varumärke QuikRead go är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Om analyten

Ockult gastrointestinal blödning definieras som blödning som är okänd för patienten. Ockult blödning är i sig ingen sjukdom, men det kan vara ett symtom på olika tillstånd.

Den normala fysiologiska blödningen från magtarmkanalen är låg hos friska personer. Hemoglobin i human avföring varierar beroende på kön och ålder och är högre för män än för kvinnor och ökar med åldern för båda könen.

Signifikanta mängder blod kan vara dolda i feces. Tester för ockult blod i feces ger information om stor blödning och påbjuder ytterligare undersökningar av magtarmkanalen, i regel med början i kolon.

Ytterligare material som behövs

QuikRead iFOB provtagningsrör och QuikRead FOB provtagningsrör innehåller 50 provtagningsrör med buffert, bruksanvisningar och patientinstruktioner. Dessa rör är utformade för att avge den korrekta mängden avföring i testbufferten och är avsedda för användning med QuikRead iFOBT och QuikRead FOB kvantitativa test.

QuikRead FOB positiv kontroll är avsedd för högkvalitativ kvalitetskontroll av QuikRead FOB-kvantitativa och QuikRead-iFOBT-analyser. Kontrollen ska ge ett positivt resultat när kvalitativ mätning används och för kvantitativ mätning ett resultat av > 1000 ng/ml buffert eller > 200 μg/g feces.

QuikRead go iFOBT Kvantitativ kontroll och QuikRead FOB Kvantitativ kontroll är avsedd för låg koncentrationskontroll av QuikRead FOB-kvantitativa och eller QuikRead go iFOBT-analyser. Kontrollen ska ge ett positivt resultat när kvalitativ mätning används och för kvantitativa mätresultat inom det område som anges på kontrollflaskans etikett.

Dokument och material

QuikRead go iFOBT Sales Sheet (SE)

QuikRead go iFOBT Brief Instruction (SE)

QuikRead go producter (SE)

Immunochemical Faecal Occult Blood tests (EN)

Artiklar

Så ska läkaren prioritera rätt patienter för utredning av kolorektal cancer (Netdoktorpro.se)

Videor

QuikRead go iFOBT Test Procedure Video (EN)

 

Video på YouTube: QuikRead go iFOBT Test Procedure

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

QuikRead go iFOBT IFU (GB, DE, FR, NL) 136189

QuikRead go iFOBT IFU (FI, SE, NO, DK) 136189

QuikRead go iFOBT IFU (CZ, SK, ES, EE) 136189

QuikRead go iFOBT IFU (GB, DE, FR, EE) 151051

QuikRead go iFOBT IFU (FI, SE, NO, DK) 151051

QuikRead go iFOBT IFU (CZ, SK, ES, NL) 151051

QuikRead iFOB Sampling Set IFU (GB, DE, FR, NL, ES, EE, CZ, PL, SI, SE, NO, FI, DK) 151052

QuikRead iFOB Sampling Set Patient IFU, 151052

QuikRead FOB Sampling Set IFU (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, HU, PL, SI, SE, NO, DK, FI), 138822

QuikRead FOB Sampling Set Patient IFU, 138822

QuikRead FOB Positive Control IFU (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, HU, PL, SI, SE, NO, DK, FI), 06027

QuikRead FOB Control Quantitative (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, SI, HU, PL, SE, NO, DK, FI), 144675

QuikRead go iFOBT Control Quantitative (GB, FR, DE, NL, ES, IT, SK, CZ, EE, SI, PL, SE, DK, NO, FI), 152390

Säkerhetsdatablad 

Säkerhetsdatablad på engelska finns här: QuikRead go iFOBT > Documents and materials

Önskar du en version på svenska, kontakta: info@oriondiagnostica.com

Är du intresserad av den här produkten?