Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

QuikRead go instrument

QuikRead go instrumentet är ett litet, helautomatiskt instrument som används för kvantitativa och kvalitativa mätningar tillsammans med QuikRead go reagenskit. QuikRead go systemet består av instrumentet och kit som är färdiga att använda och särskilt utformade för användning inom primärvården. Instrumentet kan anslutas till HIS-/LIS-system.

Allmänt

Tack vare testens spårbarhet säkerställs hög kvalitet och tillförlitlighet. Via instrumentets användargränssnitt kan ett antal inställningar anpassas. Det går att välja mellan 19 olika språk. Det är enkelt att lägga till ID-information för patienter och/eller operatörer och instrumentet kan enkelt kombineras med tillbehör, till exempel en streckkodsläsare och en skrivare.
Användarvänligheten i kombination med de snabba resultaten och tillförlitligheten gör QuikRead go systemet till ett värdefullt diagnostikverktyg i det dagliga arbetet för vårdpersonal.

Fördelar med QuikRead go instrument

Användarvänligt instrument

 • Intuitivt användargränssnitt
 • Interaktiv pekskärm med animerade instruktioner till användaren

Minimal arbetstid med instrumentet

 • Automatisk blandning och reagenstillsättning i förfyllda kyvetter
 • Resultaten lagras automatiskt i instrumentets interna minne och användar-/patient-ID kan kopplas till resultaten

Anslutningsmöjligheter

 • Tre USB-portar av standardtyp möjliggör användning av USB-minne, skrivare och streckkodsläsare
 • Kan anslutas till LIS/HIS via seriell koppling eller TCP/IP-koppling

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

Immunoturbidimetrisk och fotometrisk

Provmaterial Olika beroende på analyt
Instrumentinformation

QuikRead go instrument

27 cm x 15,5 cm x 14,5 cm

Övrigt material som behövs

Testkit

Registrerat varumärke QuikRead go är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Om instrumentet

QuikRead go instrumentet är en fotometer som kan ge kvantitativa eller kvalitativa resultat. Instrumentet har utformats och kalibrerats för både fotometrisk och turbidimetrisk mätning. Användaren vägleds genom analysproceduren med hjälp av ett antal meddelanden och animeringar som visas på instrumentdisplayen. 
Med QuikRead go instrumentet mäts provets absorbansvärde och omvandlas till ett koncentrationsvärde eller ett positivt/negativt resultat baserat på de förinställda testkalibreringsdata som finns kodade på kyvettetiketterna.

Anslutningsmöjligheter: generell information

QuikRead go instrument kan anslutas till HIS/LIS-system med hjälp av antingen envägskommunikation eller tvåvägskommunikation.

Envägskommunikation

QuikRead go instrument kan anslutas till alla system som har möjlighet att kommunicera med QuikRead go instrument via ett ASTM-protokoll. För detta krävs det att systemet har en ASTM drivrutin för QuikRead go.

Efter det att en mätning har gjorts så skickar QuikRead go instrument automatiskt ett ASTM-meddelande med följande information:

 • Patient ID (om Patient ID är på)
 • Mätningens serienummer
 • Analytinformation / Test ID
 • Resultat och enhet
 • Operatörs ID (om Operatörs ID är på)
 • Tid och datum för mätningen
 • Systemnamn och serienummer

Tvåvägskommunikation

QuikRead go instrument kan anslutas till system som har möjlighet att kommunicera med QuikRead go instrument med hjälp av POCT1-A2 standarden. För detta krävs att systemet har en POCT1-A2 drivrutin för QuikRead go.

Efter det att en mätning har gjorts så skickar QuikRead go instrument automatiskt ett POCT1-A2-meddelande med följande information:

 • Patient ID (om Patient ID är på)
 • Mätningens serienummer
 • Analytinformation / Test ID
 • Resultat och enhet
 • Operatörs ID (om Operatörs ID är på)
 • Tid och datum för mätningen
 • Systemnamn och serienummer

Förutom detta möjliggör en tvåvägskommunikation fjärrstyrning av instrument och användare. Tvåvägskommunikation har även följande funktioner.

 • Nedladdning av patientlistor
 • Hantera operatörslistor
 • Låsa/låsa upp instrument
 • Bifoga kommentarer till patient/QC-resultat
 • Skicka meddelande till användarna
 • Skicka instrumentfelmeddelande, instrumentmeddelande
 • Sätta kvalitetskontrollsgränser
 • Ställa in tiden
 • Ändra inställningar
 • Uppdatera mjukvaran

Anslutningsmöjligheter

QuikRead go instrumentet kan anslutas till alla system som kan kommunicera med QuikRead go instrumentet med hjälp av ASTM-protokollet. För att detta ska fungera behöver systemet en drivrutin för QuikRead go.

Efter mätning skickas ett ASTM-meddelande automatiskt från QuikRead go-instrumentet med följande information:

 • Patient-ID (om patient-ID har aktiverats)
 • Mätningens serienummer
 • Analytinformation/Test-ID
 • Resultat och svarsenhet
 • Operatörs-ID (om operatörs-ID har aktiverats)
 • Datum och tid för mätningen
 • Systemnamn och serienummerinformation

Mer information om tekniska data

Instrumentet har en förprogrammerad mikroprocessor som hanterar analysstegen och databehandlingen. Information om testidentifiering, tid och kalibreringskurva eller cutoff-värde lagras i streckkoden för respektive kyvett. När kyvettetiketten aktiverar mikroprocessorn hanteras och styrs samtliga analyssteg via den och provets absorbansvärden omvandlas till koncentrationsenheter eller cutoff-värden.

Fotometer

QuikRead go fotometern består av en mätbrunn, tre lysdioder och ljusdetektorer. Fotometern har utformats och kalibrerats för både fotometriska och turbidimetriska mätningar.

Pekskärmsdisplay

Användargränssnittet bygger på en användarvänlig pekskärm. Den styrs med hjälp av pekknappar som visas på skärmen. Här visas också meddelanden och instruktioner till användaren om hur analysstegen ska utföras, testresultaten och eventuella felmeddelanden.

• 4-tråds resistiv
• Skärmstorlek: 116,16 x 87,12 mm
• Upplösning: 640 x 480 bildpunkter

Mått och strömspecifikation

• Vikt: 1,7 kg utan nätaggregat
• Storlek: 27 x 15,5 x 14,5 cm

• Strömspecifikationer:
- 100-240 V AC
- 50-60 Hz nätaggregat eller ackumulatorenhet. Strömförbrukning 8 W
• Nätaggregat: levereras tillsammans med instrumentet
• Ackumulatorenhet: Tillhandahålls separat. Observera att endast den ackumulatorenhet som är avsedd för QuikRead go får användas (Art.nr 136205-OD QuikRead go ackumulatorenhet).

Instrumentets mjukvara

Instrumentet levereras färdigt för användning. Ingen programvaruinstallation krävs före användning. Programvaruuppdateringar kan göras via ett USB-minne (Art.nr 137540 USB-mjukvaruenhet för QuikRead go).

Instrument-ID

Varje QuikRead go instrument har ett unikt serienummer på etiketten på instrumentets undersida.

Minne

QuikRead go instrumentet har internt minne för resultathistorik där patientprover och kontroller lagras separat. Resultaten visas på displayen, skrivs ut med QuikRead go-skrivaren eller skickas till ett USB-minne som en CSV-fil.

Nätaggregat

Ett nätaggregat levereras tillsammans med instrumentet. Det går också att använda en ackumulatorenhet som strömkälla för instrumentet. Den inbyggda omkopplaren i kabelanslutningen växlar automatiskt mellan ackumulatordrift och nätströmsdrift. QuikRead go ackumulatorenhet säljs separat.

Serieanslutning

En RJ-45-anslutning kan användas för att ansluta till HIS/LIS med en särskild kabel. Mer information får du av din lokala leverantör.
Signal-jord: stift 4
Mottagna data: stift 7 Skickade data: stift 5

QuikRead_go_Instrument_Male_connector_web

QuikRead_go_Instrument_Pin_and_signal_direction_web

TCP/IP-anslutning

USB-anslutning

Instrumentet har tre USB-anslutningar av A-typ. Anslutningarna kan användas för skrivare, streckkodsläsare och USB-minne.

Skrivare till QuikRead go

En Dymo-etikettskrivare 400/450 kan användas för att skriva ut mätresultat på etiketter genom att skrivaren ansluts till någon av USB-portarna.

Streckkodsläsare till QuikRead go

Streckkodsläsaren Opticon OPR-3201 kan användas för enkel avläsning av patient-ID och/eller operatörs-ID. Anslut streckkodsläsaren till någon av USB-portarna.

Dokument och material

QuikRead go Instrument Sales Sheet (SE)

QuikRead go Connectivity Sales Sheet (SE)

QuikRead go produkter (SE)

QuikRead go eLearning (GB)

Videor

QuikRead go - Getting started (EN)

 

Video på YouTube: QuikRead go Instrument Getting started

QuikRead go - Measurement flow (EN) 

 

Video på YouTube: QuikRead go Instrument Measurement flow

QuikRead go - Settings (EN)

 

Video på YouTube: QuikRead go Instrument Settings

QuikRead go - Accessories (EN)

 

Video på YouTube: QuikRead go Instrument Accessories

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

QuikRead go Instrument IFU (FI, SE, NO, DK), 135867

QuikRead go Instrument IFU (CZ, SK, HU, PL), 135867

QuikRead go Instrument IFU (GB, DE, FR, IT), 133893

QuikRead go Instrument IFU (SI, RS, HR, GR), 133893

QuikRead go Instrument IFU (ES, PT, NL), 133893

Programvaruuppdateringen för QuikRead go

Vanliga frågor och svar

Vilken typ av regelbundet underhåll behövs för QuikRead go -instrumentet?
QuikRead go -instrumentet är utformat för att vara underhållsfritt och det behövs inget regelbundet underhåll. Instrumentet kalibreras vid tillverkningen och en inbyggd självkontroll utförs vid varje mätning för att säkerställa att instrumentet fungerar korrekt. Kalibreringskurvan och cutoff-värdet för respektive test finns kodade på kyvettetiketten.

Hur rengör jag instrumentet?
Instrumentets utsida kan rengöras med en luddfri trasa som fuktats med vatten. Ett milt rengöringsmedel kan användas vid behov. Ingen vätska får hamna på kanterna av skärmen, mätbrunnen eller kontakterna. Använd inte organiska lösningsmedel eller frätande medel.
Potentiellt infektiöst material som spillts ut ska omedelbart torkas bort med absorberande papperstrasa och de kontaminerade ytorna ska torkas med standarddesinfektionsmedel eller 70 % etylalkohol. Material som används för att torka upp spill med, inklusive handskar, ska kasseras som biologiskt riskavfall.

Behöver mjukvaran uppdateras?
QuikRead go har inbyggd mjukvara och nya versioner lanseras när nya funktioner och nya analyter tillkommer. Om du vill använda de nya funktionerna behöver du uppdatera instrumentets mjukvara. Om du har tänkt fortsätta använda QuikRead go instrumentet på samma sätt som tidigare och inte har något behov av de nya funktionerna behöver du inte uppdatera mjukvaran.

Hur får jag tag på mjukvaruuppdateringen?
Ny mjukvara beställer du från din lokala distributör som levererar den senaste versionen på ett USB-minne. Det är enkelt att uppdatera instrumentets mjukvara med hjälp av följande alternativ i användargränssnittet:
Inställningar => Analysflöde => Underhåll => Programvaruuppdatering
Följ instruktionerna på displayen.

Är du intresserad av den här produkten?