Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

QuikRead go tillbehör

Med tillbehören till QuikRead go systemet blir detta effektivare, säkrare och enklare att använda. Som tillbehör till systemet QuikRead go finns en skrivare, etiketter till skrivaren, en streckkodsläsare, en ackumulatorenhet (batterier), USB-mjukvaruenheter, en kabel för serieanslutning, en kabel för TCP/IP-anslutning och en arbetsstation.

Allmänt

Skrivaren till QuikRead go används för att underlätta dokumentationen av testresultaten. Etikettskrivaren ansluts till instrumentets USB-port med hjälp av en USB-kabel. Om du väljer inställningen för automatisk utskrift skrivs testresultaten och relevant information ut automatiskt från QuikRead go-instrumentet. Varje förpackning etiketter innehåller två rullar med etiketter för skrivaren.
Streckkodsläsaren till QuikRead go kan användas för att läsa av patient- eller användar-ID om sådan information finns i streckkodsformat.
Med USB-mjukvaruenheten för QuikRead go kan systemets mjukvara uppdateras.
Kabeln för serieanslutning eller TCP/IP-anslutning till QuikRead go används om instrumentet kopplats till laboratoriets informationssystem via en serieanslutning.
Arbetsstationen för QuikRead kan användas för lagring och transport av öppnade kitkomponenter.

Med hjälp av ackumulatorenheten kan QuikRead go-instrumentet användas utan nätström. När ackumulatorenheten är ansluten till instrumentet laddas den automatiskt när instrumentet är anslutet till en strömkälla.

Fördelar med tillbehören för QuikRead go

Med tillbehören till QuikRead go systemet blir detta effektivare, säkrare och enklare att använda i olika testsituationer.

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Instrumentinformation

QuikRead go instrument

Registrerat varumärke QuikRead go är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Om instrumentet

QuikRead go instrument är en fotometer som kan ge kvantitativa eller kvalitativa resultat. Instrumentet har utformats och kalibrerats för både fotometrisk och turbidimetrisk mätning. Användaren vägleds genom analysproceduren med hjälp av ett antal meddelanden och animeringar som visas på instrumentets skärm. 
Med QuikRead go instrument mäts provets absorbansvärde som omvandlas till ett koncentrationsvärde eller ett positivt/negativt resultat baserat på de förinställda testkalibreringsdata som finns kodade på kyvettetiketterna.

Dokument och material

Är du intresserad av de här produkterna?