Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

QuikRead go wrCRP+Hb

QuikRead go wrCRP+Hb är ett snabbt och enkelt test för kvantitativ bestämning av C-reaktivt protein (CRP) i helblod, serum och plasma samt hemoglobin (Hb) i helblod med instrumentet QuikRead go. Testet ger två tillförlitliga resultat, CRP och hemoglobin, från ett prov med en analys.

Allmänt

Snabb och korrekt mätning av C-reaktivt protein (CRP) kan vara avgörande för behandlingen av en patient med infektionssymtom. Det enkla testet QuikRead go wrCRP+Hb kan utföras i patientens närhet och CRP- och Hb-resultat visas omedelbart. Det breda analysområdet i wrCRP+Hb gör att testet kan användas som ett konventionellt test men även exempelvis vid misstanke om neonatal sepsis(1) eller att förutsäga svårighetsgraden vid exempelvis COPD(2) samt som ett verktyg vid kardiovaskulära riskbedömning(3). QuikRead go wrCRP+Hb är ett effektivt verktyg inom patientnära vård som beslutsstöd för sjukvårdspersonal. Förvaring i rumstemperatur för oöppnade kit och en liten blodvolym underlättar det dagliga arbetet.

Hemoglobinmätning ger viktig information om patientens tillstånd vid både akuta och grundläggande vårdsituationer. Förändringar av hemoglobinkoncentrationerna kan förekomma vid flera olika medicinska tillstånd. Därför är hemoglobinmätning ett av de allra vanligaste proverna. Orsakerna till onormala hemoglobinnivåer ska alltid utredas vidare.

Med QuikRead-systemets beprövade kvalitet är QuikRead go wrCRP+Hb ett effektivt och pålitligt verktyg inom sjukvården som vägledning vid behandlingsbeslut.

Fördelar med QuikRead go wrCRP+Hb

Förvaring i rumstemperatur för kit upp till 25 C˚

 • Enkel förvaring på sjukvårdsenhet
 • Möjliggör omedelbar användning, ingen uppvärmning av kylda reagenser krävs

Utökat mätintervall

 • Möjliggör breda CRP resultat från helblodsprover från 0,5 upp till 200 mg/l och plasma/serum prover från 0,5 upp till 120 mg/l
 • Möjliggör användning av CRP för inom flera indikationer

Liten blodvolym 10 µl

 • Provtagningen är enkel
 • Bekvämare för patienten

En analys - två resultat

 • Hb resultat (50 -220 g /l) samt CRP resultat från helblodsprover
 • Bekvämare för patienten
 • Ger mer information inför behandlingsbeslut

Snabbt patientnära CRP test

 • Testresultat inom 2 minuter

Användarvänligt

 • Helautomatisk testprocedur

Anslutningsbar

 • QuikRead go instrument är anslutningsbart till de flesta HIS och LIS system

Testresultat ska alltid bedömas tillsammans med en klinisk bedömning.

 

Referenser:

 1. Hengst JM: The role of C-reactive protein in the evaluation and management of infants with suspected sepsis. Adv Neonatal Care 2003; 3:3–13.
 2. Mendy A, Forno E, Niyonsenga T, Gasana J. Clin Respir J. 2017. Blood biomarkers as predictors of long-term mortality in COPD. https://doi.org/10.1111/crj.12752
 3. Kaptoge S, Di Angelantonio E, Lowe G, Pepys MB, Thompson SG, Collins R, Danesh J. C-reactive protein concentration and risk of coronary heart disease, stroke, and mortality: an individual participant meta-analysis. Emerging Risk Factors Collaboration. 2010 Lancet 375(9709):132-40.

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

Immunoturbidimetrisk

Provmaterial Helblod, plasma och serum (CRP) Helblod (Hb)
Instrumentinformation

QuikRead go 

Svarstid 2 minuter
Avläsning av resultat Instrumentavläsning
Förvaring 2 - 25 ºC
Övrigt material som behövs
 • QuikRead go instrument (artnr: 133893)
 • Kapillärer (artnr: 147851) ingår i 146255
 • Pistonger (artnr: 67966) ingår i 146255
 • QuikRead go wrCRP Kontroll 1 ml (artnr: 153038)
 • QuikRead go wrCRP Kontroll Hög 1 ml (artnr: 153039)
 • Ultrasensitive CRP Kontroll 1 ml (artnr: 68257)
 • QuikRead go Hb Kontroll (artnr:141154)
Registrerat varumärke QuikRead go är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Närliggande produkter

Regelbunden användning av QuikRead-kontroller rekommenderas.

Följande kontroller är tillgängliga:

 • Ultrasensitive CRP Kontroll, med en koncentration på ca 2-3 mg/l
 • QuikRead go wrCRP Kontroll med en koncentration på ca 30 mg/l
 • QuikRead go wrCRP Kontroll hög med en koncentration på ca 80 mg/l
 • QuikRead go Hb Kontroll

 

Specifika egenskaper för CRP (C-reaktivt protein)

 • Visar sig vanligtvis i mycket små koncentrationer i blodet hos friska personer: 99 % har nivåer på <10 mg/L1 och 90 % har nivåer <3 mg/L2.
 • Koncentrationerna efter födseln är mycket låga (0,1 mg/L) och det förekommer en fysiologisk ökning under livets första dagar (till cirka 2 mg/L)3
 • Okomplicerade virusinfektioner orsakar (med några undantag) vanligtvis en mycket obetydlig ökning eller ingen ökning alls1
 • Vid bakteriella infektioner ökar koncentrationerna markant 1
 • Förhöjda koncentrationer kan detekteras inom 6 - 12 timmar efter att ett inflammatoriskt stimulus aktiverats och maximala nivåer uppnås inom 24 - 48 timmar4, 5
 • Ökningen av koncentrationen motsvarar infektionens svårighetsgrad 1
 • Koncentrationerna sjunker snabbt när patienten svarar på antibiotikabehandlingen1
 • Normalisering av koncentrationen kan tyda på behandlingen pågått tillräckligt länge och att den kan avbrytas1, 6, 7
 • Hos ett stort antal barn med neonatal sepsis är koncentrationerna under 6 mg/L 8, 9, 10

Referenser

 1. Pepys MB. The acute phase response and C-reactive protein. In: Warrell DA, Cox TM, Firth JD, Benz EJ, eds. Oxford Textbook of Medicine, 4th ed. Oxford University Press, 2003. Vol 2, p.150 - 156.
 2. Shine, B., de Beer, FC., Pepys, MB. Solid phase radioimmunoassays for C-reactive protein. Clin Chim Acta, 1981,117: 13 - 23.
 3. Chiesa, C., Natale, F., Pascone, R., Osborn, JF., Pacifico, L., Bonci, E., De Curtis, M. C reactive protein and procalcitonin: Reference intervals for preterm and term newborns during the early neonatal period. Clinica Chimica Acta, 2011, 412: 1053 - 1059.
 4. Bjerrum L. C-reactive protein measurement in general practice may lead to lower antibiotic prescribing for sinusitis. Br J Gen Pract 2004; 54: 659 - 662.
 5. Pepys MB. C-reactive protein fifty years on. Lancet 1981; 1: 653 - 657.
 6. Philip AGS, Mills PC. Use of C-reactive Protein in Minimizing Antibiotic Exposure: Experience With Infants Initially Admitted to a Well-Baby Nursery. Pediarics 2000; 106.
 7. Ehl S et al. C-Reactive Protein Is a Useful Marker for Guiding Duration of Antibiotic Therapy in Suspected Neonatal Bacterial Infection. Pediatrics 1997; 99: 216 - 221.
 8. Hofer, N., Müller, W., Resch, B.Non-infectious conditions and gestational age influence C-reactive protein values in newborns during the first 3 days of life.Clin Chem Lab Med, 2011,49: 297 - 302.
 9. Wasunna, A., Whitelaw, A., Gallimore, R., Hawkins, PN., Pepys, MB. C-reactive protein and bacterial infection in preterm infants. Eur J Pediatr, 1990, 149: 424 - 427.
 10. Mathers, NJ., Pohlandt, F. Diagnostic audit of C-reactive protein in neonatal infection. Eur J Pediatr, 1987, 146: 147 - 151.

Om hemoglobin

Hemoglobin är den molekyl som innehåller järn och som transporterar syre i blodet. Det binder syre i lungorna, transporterar det till vävnaderna och för tillbaka koldioxid från vävnaderna till lungorna. Hemoglobin spelar en viktig roll i kroppens järncykel och innehåller det mesta av kroppens funktionella järn.

Om en patient har anemi är blodhemoglobin eller koncentration av röda blodkroppar lägre än de rekommenderade nivåerna. Anemi har många olika orsaker men järnbrist, som orsakar järnbristanemi är den vanligaste orsaken i västvärlden. Det är viktigt att komma ihåg att anemi i sig är mer ett symtom än en sjukdom. Hemoglobintester kan vara till hjälp för att diagnosticera anemi, men det är viktigt att därefter undersöka orsaken till anemin.

Referenser

Dacie and Lewis. Practical Haematology, 11th edition, 2012.

HoffBrand and Pettit. Essential Haematology, 3rd edition, 1997.

Ruutu. Rajamäki, Lassila, Porkka. Veritaudit, 3rd edition, 2007.

Dokument och material

QuikRead go wrCRP+Hb Sales Sheet (SE)

QuikRead go wrCRP & wrCRP+Hb Brief Instructions (SE)

QuikRead go Family Brochure (SE)

Info Card on Kits and Controls (SE)

Video

QuikRead go wrCRP Test Procedure Video (EN)

 

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

QuikRead go wrCRP+Hb IFU (FI, SE, NO, DK), 146255, 152633

QuikRead go wrCRP+Hb IFU (GB, DE, FR, IT), 146255, 152633

QuikRead go wrCRP+Hb IFU (CZ, SK, NL, HU), 146255, 152633

QuikRead go wrCRP Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, HU, PL, SK, SI, NL, EE, LT, SE, NO, DK, FI), 153038

QuikRead wrCRP Control High IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, HU, PL, SK, SI, NL, EE, LT, SE, NO, DK, FI), 153039

Ultrasensitive CRP Control (GB, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 68257

QuikRead go Hb Control (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, HU, PL, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 141154

QuikRead go Hb 10 μl Control (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, HU, PL, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 153656

Säkerhetsdatablad 

Säkerhetsdatablad på engelska finns här: QuikRead go wrCRP+Hb > Documents and materials

Önskar du en version på svenska, kontakta: info@oriondiagnostica.com

Vanliga frågor och svar

Jag skulle vilja börja använda QuikRead go wrCRP+Hb-testet. Vilken programvaruversion ska vara installerad på mitt QuikRead go-instrument?
Det ska vara version 7.5.1. 

Jag har uppdaterat programvaran i QuikRead go-instrumentet till version 7.5.1 för att kunna börja använda QuikRead go wrCRP+Hb-testet. Nu har jag upptäckt att jag fortfarande har några QuikRead go CRP+Hb-kit i kylen. Kan jag fortfarande använda dessa kit efter programvaruuppdateringen?
Ja, utöver QuikRead go wrCRP+Hb-testerna kan du använda QuikRead go CRP- och QuikRead go CRP+Hb -kiten med programvaruversion 7.5.1 på QuikRead go-instrumentet.

Av misstag lät jag ett QuikRead go wrCRP+Hb-kit stå framme i rumstemperatur över helgen. Kan jag fortfarande använda det?
Ja, det går bra att använda kitet. Ett oöppnat kit kan förvaras i kylskåp eller i rumstemperatur (2 - 25 ºC) tills utgångsdatumet som angetts på kitets etikett. När komponenterna i kitet har öppnats kan kyvetterna förvaras i rumstemperatur (18 - 25 ºC) i 3 månader. För reagenskorkarna gäller 6 månader. Mer information finns i bipacksedeln.

Kan jag använda andra kontroller än QuikRead CRP-kontrollerna tillsammans med QuikRead go wrCRP+Hb-kitet?
Ja, du kan använda andra kommersiellt tillgängliga kontroller. De godtagbara kontrollgränserna måste fastställas med precisionsresultat från QuikRead go-instrumentet. Blankningssteget kanske inte lyckas om du använder en kontroll som innehåller konstgjorda röda blodkroppar eftersom de kanske inte hemolyseras normalt.

Vad händer om jag av misstag använder 20 µl kapillärerna tillsammans med QuikRead go wrCRP+Hb testet?
Det är viktigt att använda endast 10 µl kapillärerna med orange remsa som finns i kitet QuikRead go wrCRP+Hb test kit. 20 µl kapillärerna har en blå remsa och ska endast användast med QuikRead go CRP test kitet. Instrumentet mäter hematokritvärdet och ovanför den högsta gränsen (värden över 75%) kommer inget resultat att ges. Om blodmängden dubbleras tror instrumentet att hematokritvärdet är dubbelt så högt som det faktiskt är. Hematokritkorrigeringen möjliggör endast korrigering på de provresultat som visar hematokrit under 37,5%.

Är du intresserad av den här produkten?