Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

QuikRead go easy CRP

QuikRead go easy CRP är ett enkelt och pålitligt patientnära analys test, som ger ett kvantitativt CRP testresultat på 2 minuter. Den unika enstegs Sample Collector tillsammans med QuikRead go easy CRP minimaliserar arbetsgången och möjliggör snabb och enkelt CRP test.

Allmänt

Kvantitativ mätning av CRP koncentration har rapporterats vara en känslig indikator för effekten av antimikrobiell terapi och bakterieinfektioner, liksom ett effektivt verktyg vid kontroll och övervakning av postoperativa infektioner1-5. Måttligt upphöjda CRP-värden har visat sig vara kliniskt relevanta, t.ex. vid neonatal sepsis6-8 och tillstånd som innefattar systemisk inflammation (såsom COPD9-11 och reumatoid artrit12,13).

Fördelar med QuikRead go easy CRP

Unik enstegs Sample Collector

 • Snabb och enkel provtagning förenklar arbetsgången
 • Praktiskt för patienten

Förvaring I rumstemperatur upp till +25C

 • Enkel att förvara på vårdeheten
 • Möjliggör omedelbar användning, behöver ej värma upp reagenserna

Pålitligt CRP resultat på 2 minuter

 • CRP mätning från helblod är 1-200mg/l och 1-120mg/l med serum eller plasmaprov

QuikRead go multinalytsystem I patientnära vården

 • Bärbar och fullautomatiskt patientnära system
 • Uppkopplingsbart mot de flesta HIS och LIS system

Testresultat ska inte bedömas utan en fullständig klinisk utvärdering.

 

Referenser:

 1. van Leeuwen MA & van Rijswijk MH. Acute phase proteins in the monitoring of inflammatory disorders. Baillieres Clin Rheumatol. 1994; 8 (3): 531–52.
 2. Olaison L et al. Fever C-reactive protein and other acute-phase reactants during treatment of infective endocarditis. Arch Intern Med. 1997; 157 (8): 885–92.
 3. Peltola H et al. Simplified treatment of acute staphylococcal osteomyelitis of childhood. Pediatrics.1997; 99 (6): 846–50.
 4. Philip AGS & Mills PC. Use of C-reactive protein in minimizing antibiotic exposure: Experience with infants initially admitted to a well-baby nursery. Pediatrics. 2000; 106 (1): 1–5.
 5. Pepys MB. The acute phase response and C-reactive protein. In: Warrell DA, Cox TM, Firth JD, Benz EJ, (eds). Oxford Textbook of Medicine, 4th ed. Oxford University Press, 2003; 2: 150–6.
 6. Chiesa C et al. C reactive protein and procalcitonin: Reference intervals for preterm and term newborns during the early neonatal period. Clin Chim Acta. 2011; 412 (11-12): 1053–9.
 7. Hofer N et al. Non-infectious conditions and gestational age influence C-reactive protein values in newborns during the first 3 days of life. Clin Chem Lab Med. 2011; 49 (2): 297–302.
 8. Wasunna A et al. C-reactive protein and bacterial infection in preterm infants. Eur J Pediatr.1990; 149 (6): 424−7.
 9. Pinto-Plata VM et al. C-reactive protein in patients with COPD, control smokers and nonsmokers. Thorax. 2006; 61 (1): 23–8.
 10. Mannino DM et al. Obstructive and restrictive lung disease and markers of inflammation: data from the Third National Health and Nutrition Examination. Am J Med. 2003; 114 (9): 758–62.
 11. Dahl M et al. C-reactive protein as a predictor of prognosis in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2007; 175 (3): 250−5.
 12. Dessein PH et al. High sensitivity C-reactive protein as a disease activity marker in rheumatoid arthritis. J Rheumatol. 2004; 31 (6): 1095−7.
 13. Poole CD et al. The association between C-reactive protein and the likelihood of progression to joint replacement in people with rheumatoid arthritis: a retrospective observational study. BMC Musculoskelet Disord. 2008; 9: 146.

Teknisk information

Metod

Immunoturbidimetrisk

Endast för in vitro diagnostik

Provmaterial Helblod, plasma och serum
Instrumentinformation

QuikRead go

Svarstid 2 minuter
Avläsning av resultat Instrumentavläsning
Förvaring 2 - 25 ºC
Övrigt material som behövs
 • QuikRead go instrument (artnr: 133893)
 • Ultrasensitiv CRP kontroll
 • QuikRead go wrCRP kontroll
 • QuikRead go wrCRP kontroll hög
 • QuikRead go CRP kontroll låg
 • QuikRead go CRP kontroll
 • QuikRead go CRP kontroll hög
Registrerat varumärke QuikRead go är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Kontroller och relaterade produkter

Regelbunden användning av QuikRead CRP-kontroller rekommenderas.

Tillhörande kontroller är:

 • Ultrasensitiv CRP kontroll med koncentration på cirka. 2-3 mg/l
 • QuikRead go wrCRP kontroll med koncentration på cirka. 30 mg/l
 • QuikRead go wrCRP kontroll hög med koncentration på cirka. 80 mg/l
 • QuikRead go CRP kontroll låg med koncentration på cirka. 2,5 mg/l
 • QuikRead go CRP kontroll med koncentration på cirka. 25 mg/l
 • QuikRead go CRP kontroll hög med koncentration på cirka. 75 mg/l

 

Specifika egenskaper för CRP (C-reaktivt protein)

 • Visar sig vanligtvis i mycket små koncentrationer i blodet hos friska personer: 99 % har nivåer på <10 mg/L1 och 90 % har nivåer <3 mg/L2.
 • Okomplicerade virusinfektioner orsakar (med några undantag) vanligtvis en mycket obetydlig ökning eller ingen ökning alls1
 • Vid bakteriella infektioner ökar koncentrationerna markant 1
 • Förhöjda koncentrationer kan detekteras inom 6 - 12 timmar efter att ett inflammatoriskt stimulus aktiverats och maximala nivåer uppnås inom 24 - 48 timmar3,4
 • Ökningen av koncentrationen motsvarar infektionens svårighetsgrad 1
 • Koncentrationerna sjunker snabbt när patienten svarar på antibiotikabehandlingen1
 • Normalisering av koncentrationen kan tyda på behandlingen pågått tillräckligt länge och att den kan avbrytas1,5,6
 • Hos ett stort antal barn med neonatal sepsis är koncentrationerna under 6 mg/L 7,8,9

Referenser

 1. Pepys MB. The acute phase response and C-reactive protein. In: Warrell DA, Cox TM, Firth JD, Benz EJ, eds. Oxford Textbook of Medicine, 4th ed. Oxford University Press, 2003. Vol 2, p.150 - 156.
 2. Shine, B., de Beer, FC., Pepys, MB. Solid phase radioimmunoassays for C-reactive protein. Clin Chim Acta, 1981,117: 13 - 23.
 3. Bjerrum L. C-reactive protein measurement in general practice may lead to lower antibiotic prescribing for sinusitis. Br J Gen Pract 2004; 54: 659 - 662.
 4. Pepys MB. C-reactive protein fifty years on. Lancet 1981; 1: 653 - 657.
 5. Philip AGS, Mills PC. Use of C-reactive Protein in Minimizing Antibiotic Exposure: Experience With Infants Initially Admitted to a Well-Baby Nursery. Pediarics 2000; 106.
 6. Ehl S et al. C-Reactive Protein Is a Useful Marker for Guiding Duration of Antibiotic Therapy in Suspected Neonatal Bacterial Infection. Pediatrics 1997; 99: 216 - 221.
 7. Hofer, N., Müller, W., Resch, B.Non-infectious conditions and gestational age influence C-reactive protein values in newborns during the first 3 days of life.Clin Chem Lab Med, 2011,49: 297 - 302.
 8. Wasunna, A., Whitelaw, A., Gallimore, R., Hawkins, PN., Pepys, MB. C-reactive protein and bacterial infection in preterm infants. Eur J Pediatr, 1990, 149: 424 - 427.
 9. Mathers, NJ., Pohlandt, F. Diagnostic audit of C-reactive protein in neonatal infection. Eur J Pediatr, 1987, 146: 147 - 151.

Dokument och material

QuikRead go easy CRP Sales Sheet (SE)

QuikRead go easy CRP Brief Instructions (SE)

QuikRead go Family Brochure (SE) 

QuikRead go easy CRP Sample Collector Launch Teaser (SE)

Videor

QuikRead go easy CRP Test Procedure Video (EN)

Video på YouTube: QuikRead go easy CRP Test Procedure

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

QuikRead go easy CRP IFU (GB, DE, FR, IT), 153287

QuikRead go easy CRP IFU (FI, SE, NO, DK), 153287

QuikRead go easy CRP IFU (NL, ES, EE, LT), 153287

QuikRead go easy CRP IFU (CZ, SK, HU, PL), 153287

QuikRead go easy CRP IFU (HR, RS, RO, GB), 153287

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad på engelska finns här: QuikRead go easy CRP > Documents and materials

Önskar du en version på svenska, kontakta: info@oriondiagnostica.com

Vanliga frågor

Jag skulle vilja börja använda QuikRead go wrCRP-testet. Vilken programvaruversion ska vara installerad på mitt QuikRead go-instrument?
Det ska vara version 7.6.2. Denna mjukvara fungerar också på alla andra testkit som vi säljer.

Kan jag förvara QuikRead go easy CRP-kit i rumstemperatur?
Ja, de oöppnade kiten kan förvaras i sval eller rumstemperatur (2…25C) fram till utgångsdatum som anges på kittet. Öppnat kit kan kyvetterna förvaras i rumstemperatur (18…25C) i 3 månader. Reagenskorkarna I 6 månader. Provsamlaren kan förvaras vid 2…25C till utgångsdatumet för kitet. Se mer information I paketet.

Varför stör provtagaren inte mätningen?
Provsamlaren förblir i kyvetten under hela mätningen. Noggrannheten i mätningen påverkas inte eftersom provsamlaren inte träffar instrumentets ljusbana.

Vilken provsamlare är lämplig för QuikRead go easy CRP-test?
QuikRead go provsamlare 10 μl, som ingår i QuikRead go easy test kit, måste användas för provtagning och tillsättning av provet eller kontrollen i QuikRead go till enkla CRP-kyvetter. Andra provtagningsanordningar eller kapillärer är inte lämpliga för detta test.

Är du intresserad av den här produkten?