Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

QuikRead

QuikRead 101 är ett litet instrument som är enkelt att använda. Instrumentet guidar användaren genom analysgången och tillförlitliga svar visas i displayen efter bara några minuter. 

Med ett flertal kit som är färdiga att använda kan klinikerna snabbt och enkelt få stöd för patientens diagnos eller fortsatta utredning. Kit finns idag för CRP, U-Alb, Strep A samt FOB kvantitativ.

QuikRead-systemet består av ett QuikRead 101-instrument flera olika QuikRead reagenskit. Instrumentet har en serieanslutning för en extern skrivare eller persondator och kan användas tillsammans med en streckkodsläsare.

QuikRead CRP är avsett för kvantitativ mätning av C-reaktivt protein (CRP) i helblod, plasma och serum med instrumentet QuikRead 101. Med det enkla och robusta systemet får du reproducerbara resultat på bara några minuter.

QuikRead FOB quantitative är ett immunologiskt, kvantitativt test för detektion av ockult blod i humana avföringsprover vid fall med misstanke om nedre gastrointestinala blödningar. Kitet används tillsammans med ett litet instrument, QuikRead 101. Instrumentet går att ansluta till HIS/LIS-system.

QuikRead U-ALB är ett snabbt test som är avsett för kvantitativ bestämning av albumin i urinprover. Kitet används tillsammans med ett litet instrument, QuikRead 101. Instrumentet går att ansluta till HIS/LIS-system.

Tillbehören till QuikRead 101 systemet

1 mL QuikRead dispensor används för kitversioner med buffertflaskor.

QuikRead arbetsstation

Installationsguiden för QuikLink används för att konfigurera QuikRead 101 instrumentet. Med hjälp av guiden kan instrumentet konfigureras för användning med ett standardiserat ASTM-protokoll för dataöverföring och en streckkodsläsare.

Med streckkodsläsaren QuikLink kan användar- och/eller patient-ID läsas in i streckkodsformat.


Är du intresserad av de här produkterna?