Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

QuikRead 101 instrument

QuikRead-systemet består av ett QuikRead 101-instrument flera olika QuikRead reagenskit. Instrumentet har en serieanslutning för en extern skrivare eller persondator och kan användas tillsammans med en streckkodsläsare.

Allmänt

QuikRead 101 instrumentet kan ge kvantitativa eller kvalitativa resultat. Användaren vägleds genom analysproceduren med hjälp av ett antal meddelanden och instruktioner som visas på displayen. Med fotometern mäts absorbansvärden och omvandlas till ett koncentrationsvärde eller ett positivt/negativt resultat baserat på kitets förinställda kalibreringsdata. Kalibreringsdata för respektive kit finns kodade på ett magnetkort som levereras tillsammans med kitet. Informationen överförs till QuikRead 101 instrumentet genom att användaren drar magnetkortet i instrumentets kortläsare. Instrumentet kan drivas med antingen batterier eller nätström.

Fördelar med QuikRead 101 instrumentet

Tillförlitliga resultat

  • Samma precision och tillförlitlighet som med laboratoriesystem
  • Enkel patientidentifiering och anslutning till datahanteringssystem
  • Reproducerbara resultat

Snabba resultat

  • Resultat på bara några minuter
  • Ingen väntetid

Användarvänligt

  • Interaktiv vägledning under hela proceduren
  • Robust, inget behov av tekniskt underhåll

Välj mellan flera olika analyter

  • CRP för snabba beslut
  • U-Alb och FOB för screeningprogram

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

Immunoturbidimetrisk och fotometrisk

Provmaterial Olika beroende på analyt
Svarstid Olika beroende på analyt, 2 - 5 minuter
Avläsning av resultat Resultaten visas på instrumentdisplayen
Sensitivitet

Olika beroende på analyt

Specificitet

Olika beroende på analyt

Förvaring 15 - 35 °C
Övrigt material som behövs

Dispensor 1 mL för U-alb 05560

Registrerat varumärke QuikRead är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Om instrumentet

QuikRead 101 instrumentet är en fotometer som kan ge kvantitativa eller kvalitativa resultat. Instrumentet har utformats och kalibrerats för både fotometriska och turbidimetriska mätningar. Under analysproceduren får du vägledning från instrumentet. Med QuikRead 101 instrumentet mäts kyvettens absorbansvärde och omvandlas till ett koncentrationsvärde eller ett positivt/negativt resultat baserat på de förinställda testkalibreringsdata som finns kodade på magnetkortet i kitet.

Anslutningsmöjligheter

QuikRead 101 instrumentet kan anslutas till alla system som kan kommunicera med QuikRead 101 instrumentet med hjälp av ASTM-protokollet. För att detta ska fungera behöver systemet en drivrutin för QuikRead 101.

Innan QuikRead 101 instrumentet ansluts behöver det konfigureras med en fristående programvara, installationsguiden för QuikRead 101 QuikLink.

Dokument och material

QuikRead Connectivity Data Sheet (EN)

QuikRead 101 eLearning (EN)

QuikRead Family Brochure (EN)

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

QuikRead 101 Instrument IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, CZ, SK, SI, HU, HR, SE, NO, DK, FI), 06040

Vanliga frågor och svar

Hur mycket och vilket underhåll kräver QuikRead 101 instrumentet?
QuikRead 101 instrumentet är utformat för att vara underhållsfritt och det behövs inget regelbundet underhåll. Instrumentet kalibreras vid tillverkningen och en inbyggd självkontroll utförs vid varje mätning för att säkerställa att instrumentet fungerar korrekt. Kalibreringskurvan och cutoff-värdet för respektive test finns kodade på ett magnetkort som levereras tillsammans med reagenskitet.

Hur rengör jag instrumentet?
Instrumentets utsida kan rengöras med en luddfri trasa som fuktats med vatten. Ett milt rengöringsmedel kan användas vid behov. Ingen vätska får hamna på kanterna av mätbrunnen eller kontakterna. Använd inte organiska lösningsmedel eller frätande medel.
Potentiellt infektiöst material som spillts ut ska omedelbart torkas bort med absorberande papperstrasa och den kontaminerade ytan ska torkas med standarddesinfektionsmedel eller 70 % etylalkohol. Material som används för att torka upp spill med, inklusive handskar, ska kasseras som biologiskt riskavfall.

Är du intresserad av den här produkten?