Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

QuikRead 101 tillbehör

Tillbehören till QuikRead 101 systemet

1 mL QuikRead dispensor används för kitversioner med buffertflaskor.

QuikRead arbetsstation

Installationsguiden för QuikLink används för att konfigurera QuikRead 101 instrumentet. Med hjälp av guiden kan instrumentet konfigureras för användning med ett standardiserat ASTM-protokoll för dataöverföring och en streckkodsläsare.

Med streckkodsläsaren QuikLink kan användar- och/eller patient-ID läsas in i streckkodsformat.

Allmänt

Fördelar med tillbehören för QuikRead 101

Med tillbehören till QuikRead 101-systemet utökas systemets användarvänlighet genom säker hantering och registrering av data.

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Instrumentinformation

QuikRead 101 instrument

Registrerat varumärke QuikRead är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Dokument och material

Är du intresserad av de här produkterna?