Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

QuikRead CRP

QuikRead CRP är avsett för kvantitativ mätning av C-reaktivt protein (CRP) i helblod, plasma och serum med instrumentet QuikRead 101. Med det enkla och robusta systemet får du reproducerbara resultat på bara några minuter.

Allmänt

Mätning av CRP kan vara till nytta för den kliniska handläggningen av en patient med infektionssymtom. CRP förekommer normalt, i låga koncentrationer, i blodet hos friska personer. CRP-koncentrationen ökar markant vid bakterieinfektioner. Virusinfektioner ger normalt endast en lätt ökning eller ingen ökning alls.

QuikRead CRP är ett enkelt test för kvantitativ mätning av CRP. Systemet består av ett litet instrument och ett kit som är färdigt att använda vilket är utformat för användning inom primärvården. När testet utförs i patientens närhet finns resultatet tillgängligt under patientkonsultationen och kan därmed vara vägledande vid beslut om antibiotikabehandling.

Fördelar med QuikRead CRP

Tillförlitlighet

  •  Lika säkert som ett laboratorietest
  • Reproducerbara CRP-resultat inom intervallet 8 - 160 mg/L

Snabbt

  • Resultaten finns till hands när de behövs - på mindre än tre minuter

Användarvänligt

  • Systemet är enkelt att använda och kräver ingen utbildning.
  • Utförs på kapillärblod från fingertoppen (även serum eller plasma kan användas)

Inbyggd kalibrering

Teknisk Information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

Immunoturbidimetrisk

Provmaterial Helblod, serum, plasma
Instrumentinformation

QuikRead-instrument

Svarstid 3 minuter
Avläsning av resultat Instrumentavläsning
Förvaring 2 - 8 °C
Övrigt material som behövs
  • QuikRead 101 instrument 06078
  • Kapillärrör 67962-OD, levereras med 134193
  • Pistonger 67966-OD, levereras med 134193
  • QuikRead CRP-kontroll 68296
Registrerat varumärke QuikRead är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Om C-reaktivt protein (CRP)

CRP (C-reaktivt protein) är ett akutfasprotein som syntetiseras i levern. Produktionen av CRP inleds snabbt som svar vid infektion, inflammation och vävnadsskador. Mätning av CRP kan vara till nytta för den kliniska handläggningen av en patient med infektionssymtom. I kombination med patientens kliniska tillstånd kan resultatet av CRP-mätningen fungera som ett hjälpmedel för att skilja mellan bakteriella och virologiska infektioner och därmed avgöra när antibiotikabehandling ska sättas in. Övervakning av CRP-nivåerna ger också ett objektivt sätt att bedöma behandlingsresultat, eftersom CRP-nivåerna minskar snabbt vid effektiv behandling.

Tillbehör

Regelbunden användning av QuikRead-kontroller rekommenderas.

Följande kontroller är tillgängliga:
QuikRead CRP-kontroll, med en koncentration på cirka 30 mg/L
QuikRead go CRP-kontroll hög, med en koncentration på cirka 85 mg/L

Antibiotika och CRP

Antibiotika är en av de viktigaste behandlingarna vid hantering av bakterieinfektioner. 80 - 90 % av samtliga antibiotika ordineras inom primärvården och upp till 80 % av dessa används för behandling av akuta luftvägsinfektioner. Uppskattningsvis 50 % av alla antibiotikabehandlingar som ordineras sker i onödan. Trots att de flesta luftvägsinfektioner, både övre och nedre, orsakas av virus och trots att antibiotika i bästa fall ger måttlig lindring används de ofta för att behandla sådana tillstånd. Felaktig eller onödig användning av antibiotika gynnar uppkomsten och spridningen av resistenta bakterier. Antibiotikaresistens är ett allvarligt hälsoproblem som kan orsaka skada för många patienter över hela världen om infektioner inte längre går att behandla med de vanliga läkemedlen. Därför bör man vara försiktig med att skriva ut antibiotika så att det bara sker när det är absolut nödvändigt.

Användningen av antibiotika i primärvården varierar väsentligt mellan olika länder och med största sannolikhet beror det inte på skillnader i antalet bakterieinfektioner. Ett tydligt samband mellan antibiotikaanvändningen och uppkomsten av antibiotikaresistens har iakttagits. Genom att begränsa felaktig och överdriven användning av antibiotika går det att sakta ned eller till och med stanna av utvecklingen av antibiotikaresistens.

QuikRead CRP-testet fungerar som ett hjälpmedel för vårdpersonalen för att identifiera vilka patienter som behöver antibiotikabehandling – och vilka som inte gör det. Det är också viktigt att känna till om antibiotikabehandlingen har någon inverkan på sjukdomsförloppet. QuikRead CRP kan användas för att följa upp behandlingsresultatet. Med hjälp av korrekt information blir det enklare att förklara för patienterna att det räcker att behandla sjukdomens symtom. Samtidigt kan en hög QuikRead CRP-avläsning innebära att det finns en bakterieinfektion som kräver antibiotikabehandling.

Referenser

Wise R et al. Antimicrobial resistance Is a major threat to public health. BMJ 1998; 317: 609 - 610.

Mölstad S. Reduction in antibiotic prescribing for respiratory tract infections is needed! Scand J Prim Health Care 2003; 21: 196 – 218.

Huovinen P, Cars O. Control of antimicrobial resistance: time for action. The essentials of control are already well known. BMJ 1998; 317: 613 - 614.

Kuyvenhoven MM et al. Outpatient antibiotic prescriptions from 1992 to 2001 in The Netherlands. JAC 2003; 52: 675 - 678.

Arroll B, Kenealy T. Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD000247.pub2.

Watson RL et al. Antimicrobial Use for Pediatric Upper Respiratory Infections: Reported Practice, Actual Practice, and Parent Beliefs. Pediatrics 1999; 104: 1251 - 1257.

Avorn MD, Solomon DG. Cultural and Economic Factors That (Mis)Shape Antibiotic Use: The Nonpharmacologic Basis of Therapeutics. Ann Intern Med 2000; 133: 128 - 135.

World Health Organization. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. Available at http://www.who.int/drugresistance/WHO_Global_Strategy_English.pdf.

Bronzwaer SLAM et al. A European Study on the Relationship between Antimicrobial Use and Antimicrobial Resistance. Emerg Inf Dis 2002;8(3): 278 - 282.

Seamark DA et al. Field-testing and validation in a primary care setting of a point-of-care test for C-reactive protein. Ann Clin Biochem 2003;40: 178 - 180.

Goossens H et al. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national database study. Lancet 2005; 365: 579 - 587.

Seppälä H et al. The effect of changes in the consumption of macrolide antibiotics on erythromycin resistance in group A streptococci in Finland. N Engl J Med 1997; 337: 441 - 446.

Stephenson J. Icelandic researchers are showing the way to bring down rates of antibiotic-resistant bacteria. JAMA 1996: 275: 175.

Pepys MB. The acute phase response and C-reactive protein. In: Warrell DA, Cox TM, Firth JD, Benz EJ, eds. Oxford Textbook of Medicine, 4th ed. Oxford University Press, 2003. Vol 2, p.150 - 156.

World Health Organization. The evolving threat of antimicrobial resistance. Options for action. 2012. Available at http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503181_eng.pdf.

Dokument och material

QuikRead CRP Prefilled Cuvettes Data Sheet (SE)

QuikRead CRP Prefilled Cuvettes Brief Instructions (SE)

Instructions for Fingertip Blood Collection (EN)

QuikRead Family Brochure (EN)

QuikRead 101 eLearning (EN)

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

QuikRead CRP Prefilled Cuvettes IFU (FI, SE, NO, DK), 134193, 134194,134195

QuikRead CRP Prefilled Cuvettes IFU (GB, DE, FR, IT), 134191, 134192

QuikRead CRP Prefilled Cuvettes IFU (CZ, SK, HU, PL), 134191, 134192

QuikRead CRP Prefilled Cuvettes IFU (SI ,RS, HR, GR), 134191, 134192

QuikRead CRP Prefilled Cuvettes IFU (ES, PT, NL, GB), 134191, 134192

QuikRead CRP IFU (GB, DE, FR, ES), 67961

QuikRead CRP Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 68296

Säkerhetsdatablad 

Säkerhetsdatablad på engelska finns här: QuikRead CRP > Documents and materials

Önskar du en version på svenska, kontakta: info@oriondiagnostica.com

Vanliga frågor och svar

QuikRead instrumentet ger ett resultat på > 160 mg/L, men jag skulle vilja ha ett exakt CRP-resultat. Går det?
När du använder plasma-/serumprover kan de spädas med 0,9 % NaCI innan du tillsätter provet i kyvetten. Rekommenderad spädning är 1+1. Kom ihåg att multiplicera resultatet med 2.

Av misstag lät jag ett QuikRead CRP-kit stå i rumstemperatur över helgen. Går det fortfarande att använda?
Ja, det går bra att använda kitet. Kitet kan förvaras vid rumstemperatur (18 - 25 ºC) i 1 månad. När det används vid rumstemperatur under arbetstid (7,5 timmar) och förvaras vid 2 - 8 ºC efter arbetstid är kitet stabilt i 3 månader.

Jag använde en provvolym på 20 µL för plasma. Är det resultat jag får fram det slutliga resultatet?
Nej, om du använder en plasmavolym på 20 µL måste resultatet multipliceras med 0,6. Om du använder en plasma- eller serumvolym på 12 µL kan resultatet avläsas direkt från displayen utan ytterligare beräkningar.

Är du intresserad av den här produkten?