Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

QuikRead FOB quantitative

QuikRead FOB quantitative är ett immunologiskt, kvantitativt test för detektion av ockult blod i humana avföringsprover vid fall med misstanke om nedre gastrointestinala blödningar. Kitet används tillsammans med ett litet instrument, QuikRead 101. Instrumentet går att ansluta till HIS/LIS-system.

Allmänt

Förekomst av ockult blod i feces (F-Hb/FOB) kan vara ett tecken på gastrointestinal sjukdom. QuikRead FOB quantitative påvisar blod i avföringsprover och hjälper till att identifiera vilka patienter som behöver ytterligare utredning för att möjliggöra tidig upptäckt av potentiellt dödlig sjukdom. Kitet är klart att använda och testproceduren är enkel och ger ett tillförlitligt resultat på mindre än två minuter.

Fördelar med QuikRead FOB quantitative

Tillförlitlighet

  • Reproducerbara kvantitativa FOB-resultat inom intervallet 100–1 000 ng/mL
  • Objektiv avläsning med hjälp av ett instrument

Snabba resultat

  • Resultaten är tillgängliga på bara några minuter

Användarvänligt

  • Enkel testprocedur, ingen behov av utbildning
  • Inbyggd kalibrering
  • Bekvämt provtagning i hemmet

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

Immunoturbidimetrisk

Provmaterial Feces
Instrumentinformation

QuikRead 101

Svarstid Mindre än 2 minuter
Avläsning av resultat Instrumentavläsning
Förvaring 2 - 8 °C
Övrigt material som behövs
  • QuikRead 101 instrument 06078
  • QuikRead FOB provtagningsrör 138822
  • QuikRead FOB kontroll 06027
Registrerat varumärke QuikRead är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Om ockult blod i feces (F-Hb/FOB)

Fysiologiska intestinala blödningar bedöms uppgå till mellan 0,5 och 1,0 mL per dag och i dessa fall ger QuikRead FOB-testet ett negativt resultat.

Om blödningen är större och QuikRead FOB-testet ger ett positivt resultat krävs en mer omfattande utredning - vanligen en kolonoskopi - för att avgöra varifrån blödningen kommer. För att de kvantitativa QuikRead FOB-resultaten ska kunna jämföras måste provspädningen standardiseras. I QuikRead FOB-provröret regleras avföringsprovets mängd (10 mg) i 2 mL buffert, vilket ger en spädning om 1:200.

Den immunologiska, latexförstärkta metoden reagerar endast på humant globin vilket gör att ingen särskilt diet krävs före provtagning.

EGTM (European Group on Tumor Markers) rekommenderar användning av kvantitativ, immunologisk FOB-testning vilket gör att klinikern kan bestämma sitt eget cut-off-värde.

AGA (American Gastroenterological Association) rekommenderar att personer med genomsnittsrisk (symptomfria personer över 50 år utan andra riskfaktorer) ska testas för FOB årligen1. Läkemedel som orsakar gastrointestinal irritation, till exempel NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel) bör undvikas under provtagningsperioden eftersom de kan orsaka blödning1. Detta kan leda till uppföljningstester i onödan.

Immunologiska FOB-tester (iFOBT) har medfört en avsevärt förbättring av den analytiska specificiteten2.

Referenser

1. Winawer SJ, Fletcher RH, Miller L, Godlee F, Stolar MH, Mulrow CD, Woolf SH, Glick SN, Ganiats TG, Bond JH, Rosen L, Zapka JG, Olsen SJ, Gardello FM, Sisk JE, van Antwerp R, Brown-Davies C, Marciniak DA, Mayer RJ: Colorectal cancer screening: Guidelines and rationale; Gastroenterology 1997; 112: 594 - 642.

2. European Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Cancer Screening and Diagnosis, European Union 2010.

Dokument och material

QuikRead FOB quantitative Prefilled Cuvettes Data Sheet (SE)

QuikRead FOB quantitative Prefilled Cuvettes Brief Instructions (SE)

QuikRead Family Brochure (EN)

QuikRead 101 eLearning (EN)

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

QuikRead FOB quantitative Prefilled Cuvettes IFU (GB, DE, FR, IT), 138820

QuikRead FOB quantitative Prefilled Cuvettes IFU (FI, SE, NO, DK), 138820

QuikRead FOB quantitative Prefilled Cuvettes IFU (NL, ES, SI, GB), 138820

QuikRead FOB quantitative Prefilled Cuvettes IFU (CZ, SK, PL, HU), 138820

QuikRead FOB Sampling Set IFU (GB, DE, FR, NL, IT, ES, CZ, SK, HU, PL, SI, SE, NO, DK, FI), 138822

QuikRead FOB Sampling Set Patient IFU, 138822

QuikRead FOB Positive Control IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, CZ, SK, HU, PL, SI, SE, NO, DK, FI), 06027

QuikRead FOB Control Quantitative (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, SI, HU, PL, SE, NO, DK, FI), 144675

Säkerhetsdatablad 

Säkerhetsdatablad på engelska finns här: QuikRead FOB quantitative > Documents and materials

Önskar du en version på svenska, kontakta: info@oriondiagnostica.com

Är du intresserad av den här produkten?