Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

QuikRead U-ALB

QuikRead U-ALB är ett snabbt test som är avsett för kvantitativ bestämning av albumin i urinprover. Kitet används tillsammans med ett litet instrument, QuikRead 101. Instrumentet går att ansluta till HIS/LIS-system.

Allmänt

QuikRead U-ALB är ett tillförlitligt test för att upptäcka mikroalbuminuri och ger kvantitativa resultat inom några få minuter. Resultaten är lika tillförlitliga som kliniska laboratorietester. QuikRead U-ALB passar särskilt bra för övervakning av patienter med diabetes samt för regelbunden screening av patienter med stor risk att utveckla njursjukdom eller skada på njurarna.

Fördelar med QuikRead U-ALB:

Tillförlitlighet

  • Reproducerbara kvantitativa U-ALB-resultat inom intervallet 5–150 mg/mL
  • Resultat som är lika tillförlitliga som laboratorieresultat
  • Koncentrationer på upp till 40 g/L inverkar inte negativt på testresultatet

Snabba resultat

  • Resultaten är tillgängliga på bara 3 minuter

Användarvänligt

  • Enkel testprocedur, inget specifikt behov av utbildning
  • Inbyggd kalibrering

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

Immunoturbidimetrisk

Provmaterial Urin
Instrumentinformation

QuikRead 101

Svarstid Inom några minuter
Avläsning av resultat Instrumentavläsning
Förvaring 2 - 8 °C
Övrigt material som behövs
  • QuikRead 101 instrument 06078
  • Dispensor 1 mL 05560
  • Kapillärrör 67962
  • Pistonger 67966
Registrerat varumärke QuikRead är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Om mikroalbuminuri

Lätt förhöjda koncentrationer av albumin i urinen, mikroalbuminuri (U-ALB), är en varningssignal för att patienten kan ha en skada på njurarna eller hjärt-/kärlsjukdom.

Nefropati är en av de vanligaste komplikationerna vid diabetes och enligt internationella rekommendationer ska patienter med diabetes regelbundet kontrolleras för begynnande nefropati1. Eftersom mikroalbuminuri är ett tecken på begynnande nefropati bör albuminmängden i urinen hos patienter med diabetes mätas några gånger om året. Det är viktigt att upptäcka mikroalbuminuri så tidigt som möjligt eftersom tidig behandling kan avstanna eller till och med helt stoppa det nefropatiska förloppet. Eftersom patienter med hypertension också kan utveckla mikroalbuminuri gynnas även dessa av regelbundna kontroller av albuminnivåerna i urinen2.

Referenser

1. Viberti GC, Mogensen CE, Passa P et al. St Vincent declaration, 1994: Guideline for the prevention of diabetic renal failure.

2. Bigazzi R, Bianchi S, Baldari D and Campese V. Microalbuminuria predicts cardiovascular events and renal insufficiency in patients with essential hypertension. J Hypertension, 1998; 16, 1325 - 1333. 

1     

Dokument och material

QuikRead U-ALB Data Sheet (SE)

QuikRead U-ALB Brief Instructions (SE)

QuikRead Family Brochure (EN)

QuikRead 101 eLearning (EN)

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

QuikRead U-ALB IFU (GB, DE, FR, FI, CN), 06014

Urine Albumin Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, SI, SE, NO, DK, FI), 67881

Säkerhetsdatablad 

Säkerhetsdatablad på engelska finns här: QuikRead U-ALB > Documents and materials

Önskar du en version på svenska, kontakta: info@oriondiagnostica.com

Är du intresserad av den här produkten?