Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

illumigene C.difficile

illumigene C.difficile är en DNA-amplifieringsanalys baserad på LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) för detektion av toxinproducerande Clostridium difficile i avföringsprov.

Allmänt

illumigene C.difficile möjliggör en förenklad molekylärbiologisk diagnostik av C.difficile i praktisk rutin. Testet har få och enkla steg med förfyllda reagensrör. Den molekylärbiologiska amplifikationen och resultatavläsningen sker i instrumentet, illumipro-10.

Läs mer om testet på Meridians hemsida.

Fördelar med illumigene C.difficile

Snabb och enkel molekylärbiologisk metod

  • Svar inom 60 minuter
  • Möjliggör både batchanalys och ”random access” för akutsvar

Väldokumenterad metod med utmärkt prestanda

  • Stabil målsekvens som detekterar både A+/B+ och A-/B+ stammar
  • Baserad på LAMP - Loop Mediated Isothermal Amplification
  • Dokumenterad korrelation mot referensmetod

Distinkta svar utan gråzon

  • Instrumentell resultatavläsning - positiv/negativ

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Metod

Isotermal nukleinsyraamplifiering

Provmaterial Feces
Instrumentinformation

Amplifiering och resultatavläsning sker i illumipro-10

Svarstid < 60 min
Avläsning av resultat Instrumentellt
Sensitivitet

95,2 %

Specificitet

95,3 %

Förvaring 2 - 27 °C
Övrigt material som behövs
  • Vortex, värmeblock

Om analyten: Clostridium difficile

Clostridium difficile är en toxinbildande grampositiv stav. Bakterien är den främsta orsaken till antibiotika-associerad diarré och kolit och är det förorsakande ämnet vid i stort sett alla fall av pseudomembranös kolit.

Två toxiner, toxin A och toxin B associeras med sjukdom som förorsakas av C. difficile. Dessa toxiner är både immunokemiskt och biologiskt åtskiljda och antisera framställt mot renat toxin A eller toxin B korsreagerar inte med det andra toxinet. Toxin A har beskrivits som ett enterotoxin som framkallar en ökning av tarmens permeabilitet med efterföljande vätskeansamling och diarré. Toxin B är ett potent cytotoxin som orsakar en rundbildning av celler vid odling.

Sjukdomsbilden kan variera från mycket lindrig diarré till väldigt hög feber och blodiga diarréer. Symtomen börjar vanligtvis under en pågående antibiotikabehandling men kan i vissa fall även framträda efter avslutad kur.

Diagnosen kan ställas på flera olika sätt, däribland genom att påvisa toxinen producerade av Clostridium difficile eller att molekylärbiologiskt påvisa de toxinproducerande bakterierna i avföringsprov.

Publikationer

Ta gärna del av Örebro Universitetssjukhus illumigene-studie som publicerades i JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY i februari 2011:

”Rapid and Sensitive Loop-Mediated Isothermal Amplification Test for Clostridium difficile Detection Challenges Cytotoxin B Cell Test and Culture as Gold Standard” - http://jcm.asm.org/content/49/2/710.abstract

Är du intresserad av den här produkten?