Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

microINR-test

microINR är en mätare för patientnära testning av PK(INR) vilket används för övervakning av peroral antikoagulationsbehandling med warfarin. Vid behandling med warfarin inverkar flera faktorer på läkemedlets effekt och därför kräver behandlingen regelbunden individuell kontroll och uppföljning av PK(INR)-värdet.

Allmänt

microINR är en liten mätare med tillhörande testchip (teststicka) för bestämning av PK(INR). Testerna kan utföras på AK-mottagningen, på vårdcentralen eller i hemsjukvården. Patienten kan själv använda mätaren vid egenkontroll efter genomgången utbildning. Det kapillärt tagna provet appliceras enkelt till testchipet och svar erhålls inom 30 sekunder. Återkoppling och eventuell dosjustering till patienten kan göras direkt. 

Mätningsprincipen med microINR bygger på mikro-teknik och ett inbyggt övervakningssystem. PK(INR) mäts efter aktivering av koagulationen med humant rekombinant tromboplastin. Systemet är robust och tillförlitligt. microINR är CE/IVD-märkt både för självtestning och professionell användning. Kvaliteten övervakas av intern kvalitetskontroll i varje analyschip och med användning av extern kontrollösning.

microINR härmar in-vivo förhållande av koagulationen. 

Fördelar med microINR 

Användarvänlig

 • Lätt att använda
 • Enkel och snabb
 • Liten och helautomatisk mätare
 • Automatisk kalibrering
 • Aktiveras automatiskt
 • Stor och tydlig display
 • Singelförpackade testchip som kan förvaras i rumstemperatur
 • Minne för 200 mätningar       

Tillförlitlig och snabb

 • Inbyggda kontroller vid varje mätning
 • Kontrollösning kan användas
 • Mätområde 0,8 - 8 INR
 • Mycket bra resultat i nationell studie
 • Tillförlitligt resultat inom 30 s.

Liten provvolym

 • Enkel provapplicering
 • Liten provvolym - 3 μL

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

Mikrofluidteknik

Provmaterial Kapillärblod
Instrumentinformation

microINR mätare

Svarstid Mindre än 30 sek
Avläsning av resultat Avläsning från mätaren
Förvaring 2 - 25 °C
Övrigt material som behövs
 • microINR testchip
 • Lancetter

Information om analyten - Protrombinkomplex, PK

Protrombinkomplex, PK mäter aktiviteten av de K-vitaminberoende koagulationsfaktorerna II (protrombin), VII och X, vilka syntetiseras i levern.

PK tas vid koagulationsutredningar, monitorering av antikoagulationsbehandling, samt vid utredning av ev. leverskada.

Mätresultaten anges med INR (International Normalized Ratio) d.v.s. kvot mellan koagulationstiden för provet och normal koagulationstid.

Värdet blir högre vid kraftigare antikoagulationseffekt. Höga värden förekommer förutom vid behandling med K-vitaminantagonister (t.ex. Warfarin) även t.ex. vid K-vitaminbrist, eller vid långvarig antibiotikabehandling, då K-vitaminsyntesen påverkas. 

Vid INR >5,0 föreligger betydligt ökad blödningsrisk. 

Terapeutiskt intervall INR 2,10 - 3,00.

För en patient som inte står på antikoagulantiabehandling ska PK(INR)-värdet ligga mellan 0,9 - 1,2.

Dokument och material

microINR Sales Sheet (SE)

microINR Brief Instructions (SE)

Videor

microINR Test Procedure Video (GB)

 
Är du intresserad av den här produkten?