Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

Uricult Trio -test

Odlingstest med Uricult Trio är avsedd för diagnostisering av UVI (urinvägsinfektioner) genom presumtiv detektering av mikrober (total bakterieräkning, gramnegativa bakterier, enterokocker, E. coli) i urinprov. Testet kan utföras i den decentraliserade vården och dipsliderna kan också användas som ett bra transportmedium för odlade prover.

Allmänt

Uricult Trio-dipsliden baseras på tre agarmedier. Förutom CLED- och MacConkey-agarmedierna har Uricult Trio ett selektivt E. coli -medium som är avsett specifikt för detektering av gramnegativa, β-glukuronidasproducerande organismer, där Escherichia coli är den vanligaste typen vid urinvägsinfektioner.

Med Uricult Trio får du

  • Ett test som kan användas i den decentraliserade vården vilket innebär att man inte behöver transportera urinproverna
  • Resultat som ger en bild av patientens kliniska status precis vid provtagningstillfället
  • Ett koncept som är enkelt att utföra: Doppa - Inkubera - Tolka
  • Uricult Trio kan förvaras vid rumstemperatur i flera månader 

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

Odling

Provmaterial Urin
Svarstid 16 – 24 timmar
Avläsning av resultat Visuellt
Förvaring 7 - 25 °C
Övrigt material som behövs

Inkubator med kapacitet på +36 ± 2 °C

Obs!

Förvaras skyddade från drag och temperaturväxlingar. Får inte frysas.

Registrerat varumärke Uricult är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Om testet

Urinvägsinfektion (UVI) är en av de vanligaste bakterieorsakade infektionerna. Det är viktigt att bekräfta och behandla UVI på rätt sätt eftersom obehandlad UVI kan orsaka skada på njurarna. Bakterieodling av ett riktigt insamlat och hanterat urinprov kan tillhandahålla en korrekt diagnos. Transport av urinprover från vårdinrättningen till ett laboratorium kan dock leda till felaktiga resultat eftersom bakterierna kan förökas om proverna inte transporteras på rätt sätt.

Uricult Trio består av dipslides för odling av urinprover. Varje dipslide är täckt på båda sidor med tre agarmedier Dipsliden kan doppas i urinen eller urin kan hällas på dipsliden. Därefter sätts den inockulerade plattan tillbaka in i skyddshylsan, redo för inkubation eller transport. Efter inkubationen syns förekomsten av bakterier i form av kolonier som växer på agarytan.  Eftersom varje koloni är resultatet av en enda bakteriecell som mångdubblats indikerar antalet kolonier hur många kolonibildande enheter (CFU/mL) som fanns i urinprovet.

Det totala antalet kolonier på Uricult Trio avgörs genom att jämföra kolonidensiteten på den ursprungligen gröna CLED-agaren med tolkningsmallen. Bakterierna kan klassificeras som laktospositiva eller laktosnegativa beroende på hur de ser ut på CLED-agaren. Antalet gramnegativa bakterier kan avgöras på den ursprungligen brunröda, selektiva MacConkey-agaren.

I Uricult Trio bildar β-glukuronidasproducerande organismer kolonier i olika nyanser av brunt och grått på den tredje, färglösa, selektiva E.coli-agaren. Denna särskilda agar är en kromogen agar vilket gör tolkningen av resultaten ännu enklare. Upp till fyra av fem urinvägsinfektioner hos patienter i primärvården orsakas av E.coli.

Dokument och material

Uricult-produkter (SE)

Uricult Trio Model Chart (EN)

Uricult Vet Model Chart (SE)

Videos

Test Procedure Video (GB)

 

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

Uricult Trio IFU (GB, FR, DE, ES, PT, IT, GR, CZ, SI, DK, NO, SE, FI), 68197

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad på engelska finns här: Uricult > Documents and materials

Önskar du en version på svenska, kontakta: info@oriondiagnostica.com

Är du intresserad av den här produkten?