Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

X

Uricult Vet -test

Uricult Vet dipslides bakterieodlingstest är enkel att utföra för påvisande av urinvägsinfektion hos djur. Vid behov kan Uricult Vet agarplattor användas för transport av proverna till ett mikrobiologiskt laboratorium för inkubation och tolkning.

Allmänt

Uricult Vet dipslide-systemet bygger på två odlingsmedia för påvisande av mikrober som orsakar urinvägsinfektioner hos djur. Ena sidan av agarplattan är täckt med grönt CLED-medium och den andra sidan med rödbrunt MacConkey-medium. CLED-mediet är avsett för bestämning av det totala antalet mikrober. MacConkey-mediet är avsett för påvisande av gramnegativa mikrober.

Med Uricult Vet får du

  • Ett test som är enkelt att använda: bara doppa, inkubera och tolka
  • Test på plats: urinproverna behöver inte transporteras
  • Säker transport som bibehåller provet i oförändrat tillstånd
  • Rören kan förvaras i rumstemperatur i upp till nio månader

Använd ej enbart testresultatet för att ställa diagnos, det ska kompletteras med fullständig medicinsk utvärdering.

Teknisk information

Tillgängliga produkter
Användning Endast för in vitro diagnostik
Metod

Odling

Provmaterial Urin
Svarstid 16 – 24 timmar
Avläsning av resultat Visuellt
Förvaring 7 - 25 °C
Övrigt material som behövs

Inkubator med kapacitet på +36 ± 2 °C

Obs!

Förvaras skyddade från drag och temperaturväxlingar. Får inte frysas.

Registrerat varumärke Uricult är ett registrerat varumärke som tillhör Orion Diagnostica Oy.

Om testet

UVI är vanligt hos katter och hundar. Kliniska tecken finns inte alltid, och symtomen är ospecifika (1,2). Symtom ska inte vara den enda grunden för en UVI-diagnos. Vid diagnostisering av UVI hos djur rekommenderas tolkning av den kliniska bedömningen, urinens totala och cytologiska utseende samt bakterieodling.

Uricult-test består av dipslides för odling av urinprover. Plattorna är täckta med agarmedia på båda sidorna. Plattan kan doppas i urinen, eller så kan urin hällas på plattan. Cystocentesprov kan också användas genom att droppa provet på agarmediet direkt från sprutan. Därefter förs den inockulerade plattan tillbaka in i röret, redo för inkubation eller transport. Efter inkubationen syns förekomsten av bakterier i form av kolonier som växer på agarytan. Antalet kolonier indikerar antalet kolonibildande enheter (CFU/ml) i urinprovet eftersom varje koloni är resultatet av en förökning av en enda bakteriecell.

Det totala antalet kolonier på Uricult Vet-testet fastställs genom att jämföra kolonidensiteten på den ursprungligen gröna CLED-agarn med modelldiagrammet. Bakterierna kan klassificeras som laktosfermenterande eller icke laktosfermenterande beroende på hur de ser ut på CLED-agarn. Antalet gramnegativa bakterier kan fastställas på Uricult Vet-testet från den ursprungligen brunröda selektiva MacConkey-agarn.

 

  1. Weese JS, Blondeau JM, Boothe D et al. Antimicrobial use guidelines for treatment of urinary tract disease in dogs and cats: antimicrobial guidelines working group of the international society for companion animal infectious diseases. Veterinary Medicine International, 2011; article ID: 263768. doi:10.4061/2011/263768
  2. Bartges JW. Diagnosis of urinary tract infections. Vet Clin Small Anim, 2001; 34: 823-933.

Dokument och material

Uricult Vet Model Chart (SE)

Inlagor

(Endast för information. Vi hänvisar till inlagan i produktförpackningen för att säkerställa aktuell metodbeskrivning.)

Uricult Vet IFU (EN, FI, SE)

Vanliga frågor och svar

Den övre delen av Uricult Vet-odlingsmediet har krympt cirka 1,5 mm. Går det fortfarande att använda?
Om mediet inte har krympt mer än så kan plattorna fortfarande användas.

Jag fick Uricult Vet-ampuller där ett medium har separerats från dipsliden. Varför lossnar mediet?
Agar kan lossna om förpackningarna hanteras oförsiktigt eller om de tappas i golvet. Agar kan också lossna om det fryser. Agar som har frusit får vanligtvis en ”orangeaktig” yta. Frysning är mer sannolik under transport på vintern, men kan också förekomma under sommaren. Agar kan frysa vid förvaring för nära ett kylsystemet eller i ett kylskåp som håller för låg temperatur.

När jag öppnade Uricult Vet-kitet såg jag att medierna hade torkat och hade sprickor på ytan, och en del var kontaminerade. Varför händer detta?
Beskrivningen ovan (torr och sprucken yta) tyder på att plattorna vid något tillfälle har frusit, antingen under transport eller förvaring. Om det i samma förpackning finns kontaminerade plattor kan även detta vara ett tecken på frysning eftersom den frysta ytan blir matt och kan se ut som att det bildats kolonier på den. Om du lägger märke till separata kolonier beror det dock troligen på kontaminering. Kontaminering kan aldrig undvikas helt på grund av vår aseptiska men inte sterila tillverkningsprocess. För att undvika att kontaminerade plattor hamnar i kiten kontrollerar vi dem visuellt innan de packas. Vid kontaminering inspekterar vi vårt återstående lager för att utesluta den möjligheten.

I dag fick jag en förpackning med Uricult Vet där alla flaskor innehåller en rosa vätska och en massa små vätskebubblor längs flaskornas insida. Är det normalt?
Uricult Vet innehåller vatten i agarn. Vid en temperaturväxling eller i drag kan vattnet avdunsta. Detta visar sig i form av vätska i röret och som små droppar på rörets väggar. Färgen på vätskan beror på agarns färg. Detta är helt normalt och ska inte påverka användningen av Uricult Vet så länge inte agarn har torkat ut.

Uricult Vet har två medier, vilka är dessa och vad används de till?
Uricult Vet har CLED-medium på ena sidan och MacConkey-medium på den andra. Alla bakterier ska kunna växa på det gröna CLED-mediet, vilket är avsett för att fastställa det totala bakterieantalet. Laktosfermenterande bakterier växer i form av gula kolonier och ändrar också mediets färg från grön till gul. Icke laktosfermenterande bakterier växer på CLED-mediet i form av färglösa kolonier. Gramnegativa bakterier växer främst på det brunaktiga MacConkey-mediet, men även en del grampositiva bakterier kan förekomma där. På detta medium växer laktosfermenterande bakterier i form av röda kolonier, och icke laktosfermenterande bakterier växer som ofärgade kolonier.

Kan Uricult Vet förvaras vid 15–25 °C eller vid 2–8 °C? Vilka är avvikelsebegränsningarna? Hur länge kan det förvaras utanför dessa gränser? Kan det frysas?
Uricult Vet förvaras bäst vid 7–25 °C. Produkten får inte frysas. Var särskilt noga med att undvika drag och temperaturväxlingar eftersom de kan få agarn att torka, vilket förkortar hållbarhetstiden.

Är du intresserad av den här produkten?