Promonitor

Promonitor är ett ELISA-test för att monitorera biologiska läkemedel i serum. I proverna mäts både antikroppsproduktion mot biologiska läkemedel samt serumkoncentration av samma läkemedel hos patienterna. Kit finns idag för: Infliximab; REMICADE, Adalimumab; HUMIRA, Etanercept; Enbrel samt Rituximab; Rituxan® och MabThera.

Är du intresserad av de här produkterna?

Är du intresserad av de här produkterna?