illumigene

illumigene är ett molekylärbiologiskt system med tester för detektion av Clostridium difficile och Bordetella pertussis. Systemet är enkelt med förfyllda reagensrör och resultat erhålles inom 60 minuter. Instrumentet, illumipro-10, är litet och robust samt möjliggör både batchanalys och ”random access” för akutsvar.

Är du intresserad av de här produkterna?

Är du intresserad av de här produkterna?